Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

“CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG”

20.06.2021 22:4853 đã xem

Hưởng ứng công văn số 176/LĐLĐ của Liên đoàn lao động tỉnh Lâm Đồng về việc vận động ủng hộ cho công nhân lao động và nhân dân TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19 ngày 16/6/2021; Công đoàn cơ sở trường THPT Bảo Lộc đã phát động đến toàn thể công đoàn viên của nhà trường qua nhóm Zalo, facebook, fanpage của nhà trường.

          Chỉ trong một ngày 17/6/2021 đã vận động quyên góp được hơn 100kg củ quả các loại, 6 thùng phở gói, 2 thùng nước mắm, 60kg gạo.

          Chiều tối ngày 18/6 “Chuyến xe yêu thương” đã lên đường xuống TP. HCM, mong rằng những nông sản vẫn còn đủ tươi ngon đến tay nhân dân, người lao động chịu ảnh hưởng bởi Covid 19.

Một số hình ảnh:

 

                          Chuẩn bị vận chuyển hàng lên xe về TP. HCM

Tin tức khác