Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng “22/7 – Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2022”

22.07.2022 20:00111 đã xem
Lễ trao Giải thưởng “22/7 – Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2022” cho 22 cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 71 năm ngày thành lập Công đoàn Giáo dục Việt Nam (22/7-1951 – 22/7/2022) đã diễn ra tại Hà Nội – chiều 22/7.

1. Tin bài Lễ trao Giải thưởng “22/7 – Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2022”  - Nguồn https://giaoducthoidai.vn/

https://giaoducthoidai.vn/22-can-bo-cong-doan-tieu-bieu-duoc-trao-thuong-post601748.html

2. Trực tiếp Lễ trao Giải thưởng “22/7 – Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2022”

https://www.facebook.com/cdgdvietnam/videos/352976746854299/

3. Quyết định trao Giải thưởng “22/7 – Công đoàn giáo dục Việt Nam năm 2022”

175qd_0001_637941167478472915.pdf

 

 

Tin tức khác