Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG THĂM VÀ TẶNG QUÀ CHO NHÀ GIÁO BỊ BỆNH HIỂM NGHÈO

31.10.2020 09:4646 đã xem
Luôn thấu hiểu, chia sẻ đồng cảm với những khó khăn của đoàn viên, lao động trong Ngành.

Ngày 23/10/2020, đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐGD tỉnh cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, BCH Công đoàn ngành; Đại diện Liên đoàn Lao động huyện Lạc Dương; Lãnh đạo, công đoàn trường DTNT huyện Lạc Dương đã đến thăm gia đình thầy giáo Cil Túc - Giáo viên trường DTNT huyện Lạc Dương bị bệnh hiểm nghèo, vợ vừa bị tai nạn gãy chân. Đồng chí Sơn, Chủ tịch CĐGD tỉnh đã trao phần quà với số tiền 5.000.000 và động viên Thầy cùng gia đình cố gắng vượt qua khó khăn chiến thắng bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, đơn vị, ngành.

CĐCS Trường DTNT Lạc Dương

Tin tức khác