Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CỤM THI ĐUA SỐ 3, HƯỚNG VỀ ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG

21.03.2021 07:12251 đã xem
Hướng về cơ sở, vì đoàn viên và người lao động. Ngày 18/3/2021, Cụm thi đua số 3 gồm công đoàn ngành Giáo dục, công đoàn ngành Y tế, công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công đoàn Viên chức tỉnh Lâm đồng đã tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác vì phúc lợi đoàn viên với khu căn hộ cao cấp Hieuapartment Mường Thanh Luxury Khánh Hoà. 

         Đến dự buổi ký kết có đồng chí Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục-Trưởng cụm, đồng chí Mai Thị Hồng Khánh, Chủ tịch công đoàn ngành Y tế, đồng chí Phạm Sỹ Thế, Chủ tịch công đoàn Viên chức tỉnh và đồng chí Phạm Văn Truyền, Phó Chủ tịch công đoàn ngành Nông nghiệp&Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng cùng các ủy viên Ban Chấp hành công đoàn các đơn vị và ông Huỳnh Hoài Nhất Hiếu Giám đốc khu căn hộ.
         Tại buổi ký kết, hai bên đã thảo luận, thống nhất các nội dung và đạt mục tiêu đề ra.


 


         Đại diện cụm thi đua số 3, đồng chí Ngô Văn Sơn-Trưởng cụm đã phát biểu: Trong thời gian qua, các Công đoàn ngành và công đoàn Viên chức tỉnh luôn quan tâm, chia sẻ tập trung hướng về cơ sở, hướng về đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động đã tổ chức ký kết hiệu quả với một số đối tác, buổi ký kết hôm nay tiếp tục thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao giữa các đơn vị nhằm đẩy mạnh chương trình chăm lo cho đội ngũ đoàn viên và người lao động. Khẳng định và thể hiện rõ vai trò tổ chức công đoàn. 


    


        Phát biểu chỉ đạo, Đ/c Phạm Văn Được, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng đánh giá cao sự phối hợp, thống nhất, đoàn kết giữa các công đoàn ngành và công đoàn Viên chức tỉnh đồng thời đề nghị hai bên thực hiện tốt các nội dung đã ký kết, đồng thời hàng năm có số liệu minh chứng để đánh giá việc thực hiện giữa các bên.


Buổi ký kết diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm các bên vì mục tiêu cuối cùng là hướng về đoàn viên, người lao động.

 

Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng

 

Tin tức khác