Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, TIẾP TỤC PHÁT HUY  VAI TRÒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC

22.04.2022 11:27344 đã xem
Thực hiện Công văn số 17/CV-CĐN ngày 16/3/2022 và Thông báo số 01/TB-CĐN ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Công đoàn giáo dục tỉnh, từ ngày 14/4 đến ngày 22/4/2022, Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với tất cả các Công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Thành phần đoàn kiểm tra gồm các đồng chí theo Quyết định số 05/QĐ-CĐN ngày 17/3/2022 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng.   

Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại Trường Trường THPT Lâm Hà. Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với 9 đơn vị Công đoàn cơ sở trên địa bàn  huyện Đam Rông và huyện Lâm Hà. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, tại Trường THPT Đơn Dương, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, Đoàn tiếp tục tiến hành kiểm tra 8 CĐCS trực thuộc trên địa bàn Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên. Ngày 19 tháng 4 năm 2022, kiểm tra 12 đơn vị trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Kết thúc đợt kiểm tra là các đơn vị trên địa bàn huyện Di Linh  (ngày 21/4) và 19 đơn vị trên đại bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Với phương châm từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động Công đoàn, từ năm học 2019-2020, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều đổi mới từ nội dung đến phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động Công đoàn. Hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong việc triển khai nhiệm vụ và công tác kiểm tra đánh giá hoạt động công đoàn đã triển khai từ những năm học trước, trong năm học 2021-2022, đoàn kiểm tra tiếp tục hướng dẫn các CĐCS tập hợp và gửi Hồ sơ về Công đoàn ngành thông qua Hộp thư điện tử. Với cách làm này, tất cả các thành viên trong đoàn kiểm tra có thể chủ động trong việc tiếp cận và nghiên cứu trước Hồ sơ của tất cả các công đoàn cơ sở, từ đó có thể đánh giá một cách toàn diện hơn đối với hoạt động công đoàn cũng như công tác xây dựng và lưu trữ hồ sơ của các đơn vị. Đối với hồ sơ thuộc lĩnh vực tài chính công đoàn, các thành viên đoàn sẽ kiểm tra trực tiếp hồ sơ tại các bước kiểm tra theo kế hoạch. Đây cũng là một trong những điểm nổi bật trong hoạt động của Ban chấp hành công đoàn giáo dục Lâm Đồng nhiệm kỳ 2017-2023.

Tại các buổi làm việc, ngoài các thành viên của đoàn kiểm tra còn có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban giám hiệu của trường sở tại. Mở đầu các buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã thông qua Kế hoạch và các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đồng thời quán triệt nội dung, tinh thần của đợt kiểm tra. Với phương châm “Hướng về cơ sở” trên tinh thần “Nói thật, làm thật, báo cáo thật”, sau khi nghiên cứu Hồ sơ qua Hộp thư điện tử và kiểm tra trực tiếp Hồ sơ của các đơn vị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những ưu điểm cần tiếp tục được phát huy đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế của các công đoàn cơ sở. Từ đó các thành viên đoàn kiểm tra đã có sự hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy trong lĩnh vực hoạt động công đoàn cho các công đoàn cơ sở.

 Cũng qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm nhiều đơn vị công đoàn cơ sở đã có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực hoạt động công đoàn. Từ đó góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho mỗi đoàn viên, người lao động tại đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022, đã có 66 CĐCS trực thuộc Công đoàn giáo dục tỉnh được kiểm tra. Đây sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm học 2021-2022 và xem xét đề xuất các cấp tuyên dương khen thưởng đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Với việc phát huy tối đa vai trò của công nghệ thông tin, sự đổi mới trong công tác kiểm tra đánh giá đối với các tổ chức công đoàn cơ sở của Công đoàn ngành giáo dục trong những năm gần đây, hi vọng hoạt động công đoàn ngành giáo dục của tỉnh sẽ có nhiều bước tiến mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học và hoàn thành xuất sắc sứ mệnh cao cả của tổ chức Công đoàn./.

Một số hình ảnh toàn đợt kiểm tra:

Công đoàn giáo dục Lâm Đồng

Tin tức khác