Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Hành trình 7 năm của thầy giáo rọi đèn đưa “con chữ” đến buôn làng

18.09.2020 20:5628 đã xem
"Mình có sức trẻ, tại sao không làm?" Đó là chia sẻ của thầy giáo trẻ Nguyễn Hồng Duy, người không chịu khuất phục hoàn cảnh khó khăn, vươn lên để hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học vùng sâu, vùng xa khi thầy kể cho tôi nghe câu chuyện 7 năm đi vận động đưa học sinh tới trường của mình.

https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/hanh-trinh-7-nam-cua-thay-giao-roi-den-dua-con-chu-den-buon-lang-post212143.gd?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31&fbclid=IwAR0znv-kkvVc4aDM7d0cEwo--PdFAXavBbQWOHE4kzGEBtKI4v3jqYtIknI

Tin tức khác