Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Kiểm tra hoạt động công đoàn tại Đạ Huoai, Bảo Lộc và Di Linh

19.04.2021 14:3582 đã xem

Tiếp tục đợt 2 trong hoạt động kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo Công văn số 27/CV-CĐN ngày 22/3/2021 của Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 14 đến ngày16 tháng 4 năm 2021, Đoàn kiểm tra (Theo Quyết định số 09/QĐ-CĐN, Quyết định số 10/QĐ-CĐN ngày 23/3/2021 của Công đoàn ngành). Đ

Theo kế hoạch, ngày 14 tháng 4 năm 2021, Đoàn kiểm tra đã làm việc tại Trường THPT Đạ Huoai. Tại buổi làm việc, Đoàn đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với 08 đơn vị Công đoàn cơ sở trên địa bàn 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên. Ngày 15 tháng 4 năm 2021, tại Trường THPT Lộc Phát, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Bảo Lâm và Thành phố Bảo Lộc. Kết thúc đợt kiểm tra, ngày 16 tháng 4 năm 2021, Đoàn tiếp tục làm việc với 6 Công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Di Linh tại Trường THPT Lê Hồng Phong.

Tại các buổi làm việc, ngoài các thành viên của đoàn kiểm tra còn có sự hiện diện của các đồng chí trong Ban giám hiệu của trường sở tại. Mở đầu các buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh đã thông qua Kế hoạch và các quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, phân công nhiệm vụ các thành viên trong đoàn đồng thời quán triệt nội dung, tinh thần của đợt kiểm tra. Với phương châm “Hướng về cơ sở” trên tinh thần “Nói thật, làm thật, báo cáo thật”, sau khi nghiên cứu Hồ sơ qua Hộp thư điện tử và kiểm tra trực tiếp Hồ sơ của các đơn vị, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những ưu điểm cần tiếp tục được phát huy đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm tồn tại, hạn chế của các công đoàn cơ sở. Từ đó các thành viên đoàn kiểm tra đã có sự hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy trong lĩnh vực hoạt động công đoàn cho các công đoàn cơ sở.

 Cũng qua đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện thêm nhiều đơn vị công đoàn cơ sở đã có nhiều sáng tạo, nhiều cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong lĩnh vực hoạt động công đoàn. Từ đó góp phần tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho mỗi đoàn viên, người lao động tại đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kết quả đợt kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại các đơn vị sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá kết quả hoạt động công đoàn năm học 2020-2021 và xem xét đề xuất các cấp tuyên dương khen thưởng đối với những đơn vị đạt thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học.

Công đoàn Ngành

Một số hình ảnh

Tin tức khác