Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

NHỮNG “ CHUYẾN XE YÊU THƯƠNG, HƯỚNG VỀ BÌNH DƯƠNG” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG NGÀY 23/7/2021.

23.07.2021 20:31911 đã xem

Những năm qua, CĐGD tinh Lâm Đồng luôn định hướng, tư vấn và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong ngành góp phần tạo sự ổn định, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.          Trước làn sóng đại dịch Covid 19 lần thứ 4 đang diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phía Nam khiến cho đời sống của nhân dân ở trong vùng dịch gặp nhiều khó khăn. Ngoài việc, thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ nâng cao nhận thức phòng, chống dịch, không hoang mang, không chia sẻ các thông tin chưa kiểm chứng, thì Công đoàn Ngành chú trọng triển khai các hoạt động thiết thực hỗ trợ người lao động ở các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

           Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục tỉnh Bình Dương, Công đoàn Ngành giáo dục Lâm Đồng đã tích cực, khẩn trương chỉ đạo các đơn vị công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn  phát huy truyền thống yêu nước, sức mạnh đoàn kết tập thể và với tinh thần “tương thân, tương ái”, “giúp bạn chính là tự giúp mình”, cùng chung sức, đồng lòng cùng  san sẻ những khó khăn của đoàn viên, người lao động trong ngành giáo dục tỉnh Bình Dương.   

          Sau 4 ngày tuyên truyền, vận động, kêu gọi và tập hợp, các công đoàn cơ sở trên địa bàn Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh, Bảo Lộc và các đoàn viên công đoàn huyện Lâm Hà đã quyên góp gần 23 tấn rau, củ, quả,…chở đầy 2 “chuyến xe yêu thương, hướng về Bình Dương”.

          Cuộc vận động ủng hộ Bình Dương không chỉ góp phần cùng nhân dân khắp mọi miền đất nước chung tay hỗ trợ đồng bào ở “vùng đỏ” chiến thắng đại dịch mà còn lan tỏa những hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp ở “vùng xanh”. Đồng thời qua đó, một lần nữa tôn vinh những phẩm chất, truyền thống cao đẹp của con người và dân tộc Việt Nam trong gian khó.

          Trong thời gian tới CĐGD tỉnh Lâm Đồng tiếp tục kêu gọi, vận động đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành cùng chung tay, chia sẻ hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này với mong muốn góp một phần nhỏ bé sẻ chia khó khăn cùng nhân dân đang gặp ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Công đoàn Ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

     Một số hình ảnh:

 

Tin tức khác