Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CĐGD TỈNH LÂM ĐỒNG SẴN SÀNG CHO VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028

19.04.2023 13:52749 đã xem

         Theo Kế hoạch, Đại hội CĐGD tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra chính thức trong 02 ngày (ngày 20, 21/4/2023) tại Hội trường Nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, số 01 Yersin, TP. Đà Lạt. Chủ tịch CĐGD tỉnh Lâm Đồng – Ông Ngô Văn Sơn cho biết: Đại hội CĐGD lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 là sự kiện chính trị trọng đại của tổ chức Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng; Đại hội lần này triệu tập 150 đại biểu chính thức gồm: 14 đại biểu đương nhiên, 07 đại biểu được chỉ định và 129 đại biểu được bầu từ các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

          Cũng theo Ông Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐN, đến thời điểm hiện tại mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đã được Ban Thường vụ Công đoàn Ngành triển khai rất chu đáo và đã hoàn tất, sẵn sàng cho việc tổ chức đại hội.

         Trong khuôn khổ các hoạt động tiến tới Đại hội CĐGD tỉnh, BTV CĐN đã chỉ đạo tổ chức thành công, hoàn thành Đại hội cấp cơ sở ở 63/63 CĐCS trực thuộc trong tháng 01/2023.

               Ngoài ra, nhiều hoạt động chào mừng Đại hội CĐGD tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã diễn ra rộng khắp trong các tổ chức công đoàn trực thuộc như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu, tham quan học tập, dã ngoại, treo băng rôn chào mừng… Đặc biệt là CĐGD tỉnh đã huy động đóng góp từ các CĐCS và hoàn thành 04 công trình, sản phẩm “Sửa chữa, nâng cấp nhà công vụ” để chào mừng Đại hội tại các đơn vị: THPT Nguyễn Huệ (Di Linh), THPT Di Linh, THPT Huỳnh Thúc Kháng (Lâm Hà), THPT Thăng Long (Lâm Hà) với tổng mức đầu tư từ nguồn kinh phí “trường giúp trường” và đối ứng từ các đơn vị gần 400 triệu đồng.

            Bằng sự phối hợp, thống nhất giữa CĐCS và các nhà trường, sự chỉ đạo sâu sát của BTV Công đoàn Ngành, các hoạt động chuẩn bị tiến tới Đại hội CĐGD tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 thực sự đã tạo ra phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp tại các tổ chức trong toàn Ngành, tạo khí thế tươi mới cho việc thực hiện nhiệm vụ và các phong trào thi đua yêu nước trong toàn Ngành Giáo dục tỉnh nhà. Chủ tịch CĐGD tỉnh bày tỏ sự vui mừng và tin tưởng Đại hội chính thức sẽ diễn ra thành công tốt đẹp!

- BBT Công đoàn Giáo dục Lâm Đồng -

Tin tức khác