Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CHĂM LO ĐỘI NGŨ CBNGNLĐ TRONG NGÀNH NHÂN KỶ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 – 20/11/2022)

13.11.2022 12:4198 đã xem

           Hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022), Ngành Giáo dục Lâm Đồng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, đặc biệt là hoạt động chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ trong toàn Ngành.

         Từ ngày 02/11 đến 12/11/2022, Công đoàn Giáo dục tỉnh đã kịp thời xét trợ cấp và đến thăm hỏi, động viên 22 nhà giáo có hoàn cảnh khó khăn, nhà giáo mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 49 triệu đồng được huy động từ nguồn kinh phí của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam và đóng góp của đội ngũ đoàn viên, lao động khối trực thuộc.

          Đây là hoạt động nhân văn, ý nghĩa được CĐGD tỉnh tổ chức hằng năm với mong muốn đội ngũ CBNGNLD vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật, tiếp tục cống hiến vì sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.

Một số hình ảnh:

 CĐGD Lâm Đồng

Tin tức khác