Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Chi bộ Trường THPT Chu Văn An tiếp tục phát triển đảng viên là đoàn viên học sinh xuất sắc

08.07.2024 10:0245 đã xem

 

                  Sáng ngày 01/7/2024, Chi bộ Trường THPT Chu Văn An đã long trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho một đoàn viên học sinh xuất sắc. Tính từ năm 2019 đến nay Chi bộ trường THPT Chu Văn An đã kết nạp được 05 học sinh vào Đảng. Đây là mô hình mới, cách làm hay của nhà trường, đã có sự lan tỏa lớn trong nhà trường nói riêng và ngành giáo dục nói chung. 

                  Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Hoàng Khắc Thưởng, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng đồng chí Lê Bùi Bảo Như sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

                                               

Đồng chí Hoàng Khắc Thưởng, Bí thư Chi bộ trao Quyết định kết nạp cho đồng chí Lê Bùi Bảo Như.

                   Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Bùi Bảo Như nhận quyết định kết nạp đảng viên mới do đồng chí Bí thư chi bộ trao và đọc lời tuyên thệ.

                                                              

Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ

                  Phát biểu giao nhiệm vụ cho đảng viên mới và phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị tại buổi Lễ, đồng chí Hoàng Khắc Thưởng chúc mừng đồng chí Lê Bùi Bảo Như đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của đồng chí; đồng thời đề nghị đảng viên mới tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. 

                                                       

Đồng chí Hoàng Khắc Thưởng cùng tập thể cấp ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Bùi Bảo Như

                      Đồng chí Hoàng Khắc Thưởng nhấn mạnh công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

                                                                      Trường THPT Chu Văn An

 

Tin tức khác