CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC LÂM ĐỒNG KIỂM TRA VIỆC CHẤP HÀNH ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VÀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2022 - 2023 TRÊN ĐỊA BÀN BẢO LỘC, BẢO LÂM

26.05.2023 10:26241 đã xem

Thực hiện công văn số 19/CĐN, 25/4/2023 của Công đoàn ngành giáo dục Về việc kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023. Ngày 25/5/2023, Đoàn kiểm tra do đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch công đoàn ngành làm trưởng đoàn đã tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học tại các Công đoàn cơ sở ở hai huyện, thành phố Bảo Lộc và Bảo Lâm. Tham dự làm việc cùng đoàn kiểm tra có các đồng chí là Chủ tịch, Ủy viên Ban Chấp hành CĐCS và đại diện lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã tập trung kiểm tra các nội dung: Việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam; công tác tài chính công đoàn; công tác bàn giao tài chính sau đại hội CĐCS; hồ sơ đại hội; các loại hồ sơ công đoàn khác; kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của công đoàn cấp trên; việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động công đoàn, Công đoàn Ngành đã tiếp tục triển khai việc xây dựng hồ sơ công đoàn bằng hình thức lưu trữ điện tử. Tất cả các loại hồ sơ của các CĐCS được đóng gói thành các tệp và gửi trực tiếp qua E-mail của Công đoàn Ngành chuyển tới các thành viên đoàn kiểm tra nghiên cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, các CĐCS đã bám sát Điều lệ Công đoàn Việt Nam, xây dựng các quy chế, kế hoạch hoạt động; chương trình công tác; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn cấp trên phát động. Phối hợp với chính quyền đồng cấp thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở như tổ chức Hội nghị cán cán bộ, viên chức, người lao động; Hội nghị đối thoại giữa thủ trưởng đơn vị và người lao động; tham gia giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động… Thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được các CĐCS quan tâm triển khai kịp thời. Công tác quản lý thu - chi tài chính công đoàn chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc tài chính. 

Kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục đánh giá cao và biểu dương các Công đoàn cơ sở đã nghiêm túc triển khai các hoạt động theo chỉ đạo của công đoàn cấp trên. Đồng thời, phân tích và chỉ ra những ưu điểm, một số hạn chế, tồn tại của các đơn vị; định hướng hoạt động cho các đơn vị trong thời gian tới. Đồng chí cũng bày tỏ lời cảm ơn tới lãnh đạo các đơn vị đã luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động công đoàn năm học vừa qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ trong thời gian tới để hoạt động công đoàn ngày càng đi vào chiều sâu, có tác động lan toả tích cực đến đoàn viên lao động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và đạt những thành tích tốt trong phong trào thi đua yêu nước.

                                                                         CĐN Giáo dục Lâm Đồng

Một số hình ảnh buổi kiểm tra

Tin tức khác