Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CĐCS THPT ĐẠ TẺH PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG KHẮC PHỤC THIÊN TAI LŨ LỤT

05.11.2020 22:0844 đã xem

Thực hiện công văn số 1919/SGDĐT-CĐN ngày 20 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng về việc ủng hộ, hỗ trợ giáo dục và đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt, với tinh thần “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, BCH CĐ THPT Đạ Tẻh đã phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền trung khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt trong toàn thể công đoàn viên nhà trường vào chiều 30/10/2020. Kết quả trong toàn thể CB-GV-NV thu được 4.280.000đ. Bên cạnh đó học sinh nhà trường cũng quên góp được hơn 9.000.000đ.

CĐCS THPT Đạ Tẻh

Tin tức khác