Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Cho phép học sinh các tỉnh thi tốt nghiệp THPT tại Lâm Đồng

05.07.2021 16:0171 đã xem

(LĐ online) - Sáng 5/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đồng ý theo đề xuất của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Thị Hồng Hải cho phép học sinh các tỉnh, thành phố đang kẹt lại tại Lâm Đồng do dịch Covid-19 được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các hội đồng thi trên địa bàn tỉnh. 

Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tối qua 4/7
Bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tối qua 4/7

Tại cuộc họp khẩn trực tuyến công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tối qua 4/7, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã thông tin thêm hiện đã có 5 trường hợp phụ huynh liên lạc với Giám đốc Sở bày tỏ nguyện vọng cho phép con em của mình đang học ở các trường tại các tỉnh, thành phố có dịch bị phong tỏa, giãn cách được tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Lâm Đồng. 

 

Sau khi có chủ trương chấp thuận của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đạo tạo Lâm Đồng đã nhanh chóng thông tin rộng rãi đến các em học sinh hiện là học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hiện đang ở Lâm Đồng với gia đình, người giám hộ, người thân… có nguyện vọng thi tốt nghiệp THPT vào các ngày 7, 8/7 thì liên hệ trực tiếp với Giám đốc Sở qua số điện thoại 0907122198 để được giải quyết ngay (học sinh viết đơn theo mẫu gửi dưới đây, chụp lại đơn và gửi qua Zalo của Giám đốc Sở, không phải nộp trực tiếp), để Sở kết nối ngay với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác giúp các em được dự thi.

AN NHIÊN

http://baolamdong.vn/xahoi/202107/cho-phep-hoc-sinh-cac-tinh-thi-tot-nghiep-thpt-tai-lam-dong-3065025/?gidzl=r_suAQIHEoBMvBejeue-8z7bkYcuYJecpk7lURk3ENIOw-ekxO9f9PxWw2YyYpvocBFgV6D7Mx0veP8x90

Tin tức khác