Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Chuẩn bị chu đáo cho Giải bóng chuyền CBNGNLĐ ngành giáo dục

31.10.2020 22:2737 đã xem

Nhằm chuẩn bị tốt cho giải bóng chuyền ngành giáo dục vào ngày 7-8/11 sắp tới. Sáng 30/10/2020 Ban Tổ chức giải bóng chuyền dưới sự điều hành của đồng chí Ngô Văn Sơn, Chủ tịch CĐGD tỉnh, Trưởng ban tổ chức đã họp, phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên, đồng thời tiến hành rà soát cơ sở vật chất cho giải đấu. Buổi họp diễn ra thành công hướng tới một giải dấu hay, an toàn, hiệu quả, thiết thực mừng 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng và mừng Kỳ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2020.

Tin tức khác