Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG THAM GIA HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO ĐỢT 1 NĂM 2021

05.03.2021 10:5985 đã xem
Ngày 05/3/2021 hưởng ứng ngày hiến máu của cán bộ, công nhân viên chức tỉnh Lâm Đồng do Liên đoàn Lao động tổ chức hơn 100 Cán bộ, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục Lâm Đồng tại CĐCS các Trường, đơn vị trên địa bàn Thành phố Đà Lạt đã đăng ký tham gia hiến máu.

Nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của việc hiến máu nhân đạo, trong những năm qua Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo người lao động tham gia.

Với sự vận động, kêu gọi của Công đoàn Ngành, quý thầy cô giáo, người lao động đã nhiệt tình, tích cực tham gia hoạt động đầy ý nghĩa, nhân đạo này.

 

Một số hình ảnh CBNGNLĐ tham gia hiến máu

 

 

Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Tin tức khác