Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

26.07.2022 17:3047 đã xem
HỘI THẢO TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

          Trong 02 ngày 23,24/7/2022, tại thành phố Cà Mau và Sóc Trăng, CĐGD tỉnh Lâm Đồng đã tham dự buổi Hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong ngành Giáo dục. Thành phần buổi Hội thảo có đồng chí Đặng Thùy Phương - Chủ tịch CĐGD tỉnh Cà Mau, đồng chí Nguyễn Văn Hoá - Chủ tịch CĐGD tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐGD tỉnh Lâm Đồng và các Cán bộ công đoàn, cán bộ quản lý các trường học, Phòng GDĐT huyện, thành phố của các đơn vị.

         Hội thảo diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng trao đổi nhiều nội dung hết sức thiết thực liên quan: Công tác quản lý, nâng cao chất lượng Giáo dục theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW; Mô hình đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; Giải pháp đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02-NQ/TW.

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng

Một số hình ảnh:

 

 

 

Tin tức khác