Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 tại huyện Đức Trọng và Đơn Dương

08.04.2021 10:59117 đã xem

Hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại Trường THPT Nguyễn Thái Bình huyện Đức Trọng, Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành giáo dục (Theo Quyết định số 09/QĐ-CĐN, Quyết định số 10/QĐ-CĐN ngày 23/3/2021 của Công đoàn ngành) tiếp tục ngày làm việc thứ hai về kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo Công văn số 27/CV-CĐN ngày 22/3/2021 của Công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng.

Mở đầu buổi làm việc, ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐN, trưởng đoàn kiểm tra đã quán triệt mục đích, yêu cầu của đợt kiểm tra đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành vên trong đoàn.

Qua việc tiếp cận nghiên cứu hồ sơ của các Công đoàn cơ sở thông qua Hộp thư điện tử kết hợp với kiểm trực tiếp đối với một số loại Hồ sơ, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đánh giá về những ưu điểm đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động công đoàn. Đặc biệt các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã đề xuất một số nội dung mà các đơn vị cần cải tiến, khắc phục trong thời gian tới; tiến hành tư vấn cho các đơn vị trong việc xây dựng Hồ sơ hoạt động Công đoàn đặc biệt là công tác tài chính nhằm giúp cho các CĐCS thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Công đoàn.

Đại diện các CĐCS trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng cũng đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và có những đề xuất đối với công đoàn cấp trên để kịp thời có sự hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời đối với các đơn vị.

Tiếp tục tinh thần hướng về cơ sở, qua đợt kiểm tra các CĐCS có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong lĩnh vực hoạt động công đoàn.  Đồng thời qua đợt kiểm tra, ngoài mục đích đánh giá kết quả của từng CĐCS trong việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng cũng có cơ hội lắng nghe và nắm bắt sát sao hơn về tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động ở các đơn vị. Từ đó có những định hướng, chỉ đạo kịp thời hơn cho các CĐCS trong việc thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị.

Cũng tại buổi kiểm tra Tổ kiểm tra công tác chủ và dân vận chính quyền ngành giáo dục do đồng chí Ngô Văn Sơn, Phó ban chỉ đạo thực hiện QCDC cùng các thành viên đã kiểm tra việc thực hiện DCCD và DVCQ tại đơn vị Trường THPT Nguyễn Thái Bình đạt mục đích, yêu cầu đề ra.

Trên tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành mọi công việc đúng tiến độ, đảm bảo kế hoạch đề ra. Hi vọng sau đợt kiểm tra, mỗi CĐCS trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng khắc phục những tồn tại hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra, đồng thời phát huy tốt những kết quả đã đạt được để hoạt động công đoàn tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới, góp phần vào thành tích chung của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh nhà.

Công đoàn Ngành 

Một số hình ảnh buổi kiểm tra

Tin tức khác