Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm học 2020-2021

07.04.2021 13:41126 đã xem

Thực hiện Công văn  số 27/CV-CĐN ngày 22/3/2021 của Công đoàn giáo dục  tỉnh Lâm Đồng về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Năm học 2020-2021. Sáng nay, ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại Trường THCS&THPT Đa Nhim huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng, Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành giáo dục (Theo Quyết định số 09/QĐ-CĐN, Quyết định số 10/QĐ-CĐN ngày 23/3/2021 của Công đoàn ngành) đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm học 2020-2021 đối với 20 đơn vị Công đoàn cơ sở trên đại bàn thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương.

Về phía Đoàn kiểm tra có ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐN trưởng đoàn cùng các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành và Ủy ban kiểm tra CĐN giáo dục khóa XI.

Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí trong Ban giám hiệu trường THCS&THPT Đa Nhim huyện Lạc Dương cùng với 20 đồng chí là Chủ tịch các CĐCS được kiểm tra.

Mục đích của đợt kiểm tra là đánh giá kết quả hoạt động của các CĐCS trong việc triển khai nhiệm vụ năm học và việc chấp hành Điều lệ công đoàn Việt Nam trong năm học 2020-2021 cảu các đơn vị.

Tiếp tục phát huy hiệu quả của việc ứng dụng CNTT trong việc triển khai nhiệm vụ và công tác kiểm tra đánh giá hoạt dộng công đoàn đã triển khai từ năm học 2019-2020, trong năm học 2020-2021, đoàn kiểm tra tiếp tục hướng dẫn các CĐCS tập hợp và gửi Hồ sơ về Công đoàn ngành thông qua Hộp thư điện tử. Với cách làm này, tất cả các thành viên trong đoàn kiểm tra có thể chủ động trong việc tiếp cận và nghiên cứu trước Hồ sơ của tất cả các công đoàn cơ sở, từ đó có thể đánh giá một cách toàn diện hơn đối với hoạt động công đoàn cũng như công tác xây dựng và lưu trữ hồ sơ của các đơn vị.

Tại buổi làm việc, sau khi các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra hồ sơ, trao đổi trực tiếp với đại diện các CĐCS, đoàn kiểm tra đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả hoạt động của các đơn vị. Qua đó các thành viên trong đoàn đã chỉ ra được những ưu điểm cũng như những tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong lĩnh vực hoạt động công đoàn đồng thời đề xuất một số nội dung các đơn vị cần cải tiến khắc phục trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, đại diện của các CĐCS cũng đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị và có những đề xuất đối với công đoàn cấp trên để kịp thời có sự hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời đối với các đơn vị.

Trên tinh thần hướng về cơ sở, qua đợt kiểm tra các CĐCS có thêm cơ hội để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Công đoàn Ngành

Một số hình ảnh kiểm tra tại huyện Lạc Dương

Tin tức khác