Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC

22.04.2022 11:04189 đã xem
Về việc Phối hợp kinh doanh mặt hàng điện máy điện lạnh, tivi, bếp gas bếp từ, trang thiết bị gia dụng giữa Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng với Công ty TNHH Hoàng Oanh Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 06/01/2020 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động giai đoạn 2020-2023”; Thực hiện Chương trình 3 về “chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng  cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành giáo dục” ban hành kèm theo Quyết định số: 15/QĐ-CĐN ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng. Trong những năm qua, bên cạnh việc chỉ đạo hiệu quả CĐCS phối hợp chặt chẽ với chỉnh quyền xây dựng đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và ngành, CĐGD tỉnh luôn quan tâm và triển khai kịp thời, hiệu quả việc chăm lo cho đội ngũ CBNGNLĐ trong toàn ngành. CDGD tỉnh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với nhiều công ty, doanh nghiệp và đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho đoàn viên trong ngành.

Nhằm tiếp tục khẳng định được vai trò, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn với mong muốn đoàn viên, người lao động ngành giáo dục tiếp tục được thụ hưởng nhiều dịch ưu đãi từ công ty TNHH Hoàng Oanh, hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2022, tại trường trường THCS- THPT Đống Đa, thành phố Đà Lạt đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về việc Phối hợp kinh doanh mặt hàng điện máy điện lạnh, tivi, bếp gas bếp từ, trang thiết bị gia dụng giữa Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng với Công ty TNHH Hoàng Oanh.

Về phía Công ty TNHH Hoàng Oanh, ông Phạm hữu Hùng - Phó Giám đốc Công ty làm đại diện. Về phía Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, ông Ngô Văn Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành đại diện tham gia ký kết.

Mục đích việc kí kết thỏa thuận hợp tác là để nhằm phục vụ cộng đồng và gắn kết đoàn viên công đoàn, người lao động bằng chất lượng dịch vụ, thân thiện, hiện đại; Hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích cho xã hội nói chung, đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn nói riêng đồng thời tạo cơ hội cho đoàn viên, người lao động tiếp cận các dịch vụ chất lượng với giá ưu đãi.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác về việc Phối hợp kinh doanh mặt hàng điện máy điện lạnh, tivi , bếp gas bếp từ, trang thiết bị gia dụng giữa Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng với Công ty TNHH Hoàng Oanh được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, đảm bảo quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động của tổ chức Công đoàn và của Công ty TNHH Hoàng Oanh.

 Nội dung hợp tác phải phù hợp với mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và khả năng của mỗi bên; Thông qua hợp tác, nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức Công đoàn Ngành giáo dục Lâm Đồng, nhấn mạnh vào các chính sách, ưu đãi thực chất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn và ưu đãi cho Công đoàn cơ sở các đơn vị trường học trong ngành Giáo dục thông qua việc sử dụng, quảng bá các dịch vụ của Công ty TNHH Hoàng Oanh; hai bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong việc tổ chức triển khai và hoàn thành tốt các nội dung đã được thỏa thuận.

Lễ kí kết thỏa thuận hợp tác đã diễn ra trong không khí vui tươi phấn khởi ở thời điểm toàn ngành giáo dục đang tích cực với khí thế và quyết tâm cao để lập thành tích chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày Sinh nhật Bác (19/5) và Tháng Công nhân và hoàn thành mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2021-2022.

Hi vọng sau lễ kí kết hợp tác, hai đơn vị sẽ thực hiện nghiêm túc các nội dung đã thỏa thuận để cho đoàn viên và người lao động trong ngành giáo dục được thụ hưởng phúc lợi mà chương trình hợp tác mang lại./.

Công đoàn giáo dục Lâm Đồng

Tin tức khác