Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Những chuyến xe yêu thương hướng về Thành phố mang tên Bác

20.06.2021 12:54130 đã xem

Những năm qua, CĐGD tinh Lâm Đồng luôn định hướng, tư vấn và thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong ngành góp phần tạo sự ổn định, phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tinh nhà. Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, CĐGD tỉnh đã thường xuyên, kịp thời chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ nâng cao nhận thức, không hoang mang, không chia sẻ, like các thông tin chưa kiểm chứng, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. 
Năm 2020, CĐGD tinh đã tổ chức thành công cuộc thi “Gương sáng trên mặt trận phòng chống dịch Covid-19” thu hút đông đảo CBNGNLĐ tham gia.
Năm 2021 trước tình hình phức tạp của đại dịch, CĐGD tinh luôn kịp thời định hướng, tuyên truyền, vận động đội ngũ CBNGNLĐ trong ngành cùng nhận thức trong cộng tác phòng chống dịch và chung tay chia sẻ đóng góp quỹ phòng, chống dịch, chương trình triệu liều vaccine thông qua tin nhắn, qua tài khoản; đồng thời tích cực hưởng ứng quyên góp ủng hộ vật chất qua những chuyến xe yêu thương do LĐLĐ tỉnh phát động hướng về đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TPHCM. 
Dưới sự hướng dẫn cụ thể, kịp thời của CDGD tỉnh Lâm Đồng, công đoàn các đơn vị trường học trực thuộc trong ngành nói chung và các đơn vị trên địa bàn Đà Lạt nói riêng đã tích cực hưởng ứng, chung tay chia sẻ. Ngày 18/6/2021, các đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã quyên góp 01 tấn gạo, các loại rau, mì tôm, dầu ăn…, CĐCS các đơn vị ở địa bàn huyện, thành phố Bảo Lộc đã vận động ủng hộ các loại thực phẩm hết sức đa dạng, phong phú: rau, củ, quả, mì tôm, gạo, dầu ăn, gia vị… trên những chuyến xe yêu thương cùng hướng về Thành phố mang tên Bác, mong góp phần nhỏ chung tay chia sẻ hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
Một số hình ảnh:

CĐCS Truờng THCS&THPT Tây Sơn

Tin tức khác