Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo -Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

21.05.2021 11:30611 đã xem

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở GDĐT Lâm Đồng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giới thiệu tham gia ứng cử viên Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 12, huyện Di Linh.

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải sinh năm 1969, quê quán ở xã Nghĩa Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Sinh học thực nghiệm, Tiến sĩ khoa học cây trồng. Hiện là Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng, bà Phạm Thị Hồng Hải đã từng trải qua nhiều chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường THPT Di Linh; Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Phan Bội Châu, huyện Di Linh; Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Di Linh, Phó giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng. Ở mọi vị trí đã kinh qua, bà đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và để lại những dấu ấn tích cực. Luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với khối lượng, chất lượng và hiệu quả tốt; lập trường tư tưởng chính trị vững vàng phẩm chất đạo đức tốt, tác phong mô phạm, chuẩm mực. Nhiều năm liền bà Phạm Thị Hồng Hải đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được nhận Bằng khen của UBND Tỉnh Lâm Đồng, Bằng khen của Bộ GDĐT, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Với vị trí, vai trò là Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lâm Đồng, Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải chủ động tiếp cận với nhiều nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, văn hóa xã hội, đây là điều kiện thuận lợi trong quá trình tham gia ý kiến để HĐND có những quyết sách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn, hợp lòng dân.

Trong chương trình hành động của mình, Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, nhấn mạnh chủ động tiếp cận với nhân dân, với CBGVNV của ngành GDĐT tại địa phương để vừa làm tốt nhiệm vụ của ngành giáo dục và đào tạo, vừa làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử; xác định việc gần gũi, lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân là trách nhiệm của người đại biểu dân cử, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Hải khẳng định sẽ đề xuất đẩy mạnh thực hiện triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018, quan tâm thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, lựa chọn một số nội dung của chương trình giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới để đưa vào giáo dục địa phương đúng quy định, phù hợp, hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh và giải trình các vấn đề liên quan lĩnh vực giáo dục đào tạo mà cử tri quan tâm; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Công đoàn Cơ quan Sở GDĐT                                                                                                                  

Tin tức khác