Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TIN HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM CỦA TRƯỜNG THPT ĐỨC TRỌNG

20.11.2020 21:5479 đã xem
Nằm trong khuôn khổ những hoạt động chào mừng ngày nhà giáo Viêt Nam 20/11. Ngày 16/11/2020 Công doàn trường THPT Đức Trọng phối hợp với chuyên môn tổ chức hành thao giảng hội đồng theo đó thầy Thân Tuấn thay mặt tổ xã hội và thầy Đoàn Ngọc Hướng thay mặt tổ khoa học tự nhiên tiến hành thao giảng ở bộ môn lịch sử và toán học.

Hai tiêt dạy thể hiên rõ nét những đổi mới trong phương pháp dạy học phát huy tính chủ động chiếm lĩnh kiến thức, rèn kĩ năng làm việc nhóm, tư duy đọc lập của học sinh. Đặc biệt, thầy Đoàn Ngọc Hướng đã có nhưng tìm tòi thêt hiện mô hình dạy học Stem gắng bài học vơi việc vận dụng, ứng dụng tạo thành sản phẩm theo những định hướng  mục tiêu của mô hình là sự trải nghiêm và sáng tạo . Giúp học sinh thấy được mối quan hệ giữa bài học thiên về lí thuyết sách vở kho cứng với thực tiễn phong phú của cuộc sống.

Hai tiết học đã tạo được không khí thi đua học tập sôi nổi, tạo tâm lí hứng khởi nhất định cho các em học sinh và bước đầu khơi dậy các đam mê sáng tạo.Góp phần tiến đến gần hơn mục tiêu đổi mới giáo dục theo yêu cầu đổi mới của toàn ngành đáp ứng nhu cầu chung của thực tiễn xã hội đáp ứng nhu cầu chung của thực tiễn xã hội ngày càng hiên đại.

Hai tiết dạy là sự trải nghiệm, khơi gợi, định hướng cho mỗi giáo viên có hướng đổi mới cho quá trình giảng dạy của mình. Để mỗi tiết học các em học sinh  sẽ không chỉ tiếp thu kiến thức mà còn được chú trọng thực hành trải nghiệm sáng tạo, lí thú và bổ ích. Để mọi ngày đến trường thực sự là một niềm vui.

Một số hình ảnh

CĐCS trường THPT Đức Trọng

Tin tức khác