Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TRƯỜNG THPT GIA VIỄN SƠ KẾT ĐỢT THI ĐUA THỨ NHẤT

25.11.2020 15:5224 đã xem
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GDĐT Lâm Đồng, của Huyện ủy – UBND huyện Cát Tiên, sự phối hợp của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, qua 11 tuần thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 toàn trường đã tích cực thi đua “dạy tốt, học tốt”, “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở GDĐT Lâm Đồng, của Huyện ủy – UBND huyện Cát Tiên, sự phối hợp của cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và phụ huynh học sinh, qua 11 tuần thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021 toàn trường đã tích cực thi đua “dạy tốt, học tốt”, “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thực hiện tốt các yêu cầu nhiệm vụ của năm học 2020 – 2021 và đã đạt được nhiều thành tích nổi bật. Nhà trường đã tiến hành sơ kết đợt thi đua thứ nhất của năm học vào dịp kỷ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020).

- Toàn trường đã tích cực tổ chức các đợt thao giảng, tuần học tốt, tháng học tốt, điểm học tốt và làm nhiều việc tốt; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường và đạt được những kết quả nổi bật như sau:

- Có 03 tập thể lớp đạt thành tích xuất sắc trong thi đua hàng tuần.

- Có 11/11 tập thể lớp có tuần học tốt.

- Có 100 lượt học sinh được tuyên dương có nhiều điểm tốt. Có 28 cá nhân và 18 lượt tập thể học sinh được tuyên dương khen thưởng về các lĩnh vực khác.

- 01 học sinh đạt danh hiệu học sinh “03 tốt” cấp tỉnh.

- 01 học sinh đạt danh hiệu cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.

- Có 04 tiết thảo giảng cấp trường đạt loại giỏi.

- 01 giáo viên được công nhận giáo viên trẻ tiêu biểu cấp cấp huyện năm 2020.

- Điểm nổi bật trong tháng 11/2020 đó là trường đã tổ chức thành công hội thi đồ dùng học tập tự làm.

Kết thúc đợt thi đua thứ nhất với nhiều thành tích khả quan đã tạo động lực cho thầy và trò bước vào đợt thi đua thứ hai với nhiều hứa hẹn mới để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong học kỳ I của năm học 2020-2021.

                                                                   CÔNG ĐOÀN THPT GIA VIỄN

Tin tức khác