BÁO HÌNH - TỔ CÔNG ĐOÀN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA LAO ĐỘNG GIỎI, LAO ĐỘNG SÁNG TẠO GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

09.05.2022 06:561106 đã xem
Tác phẩm tham gia Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 18/8/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022.  Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc thi trong toàn Ngành một cách hiệu quả. Mỗi tuần, CĐGD tỉnh sẽ cập nhật tối thiểu 01 tác phẩm dự thi để giới thiệu đến bạn đọc. Sau đây là tác phẩm Tổ Công đoàn trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục nhà trường của CĐCS trường THPT Lê Hồng Phong (Di Linh)

22_tac pham tham gia giai bcve phongtrao cn va hoat dong cong doan_lhp_637876772852477231.pdf

 

Tin tức khác