Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Tiếp nhận phản ánh

Đặt câu hỏi
Được hỏi bởi Hoàng Thị Bích - 22/09/2023 Chủ đề: Xét t hi đua khen thưởng Câu hỏi: Xin hỏi, Trường hợp tôi đang mang thai, năm học 2023-2024 này tôi công tác từ đầu năm học đến kết thúc học kì 1. tôi vẫn tham gia ôn thi hsg, viết sáng kiến và các hoạt động chuyên môn khác. Vậy cuối năm xét thi đua khen thưởng như CSTĐ cấp cơ sở, cấp tỉnh,.... tôi có được xét bình thường như các giáo viên khác hay không?
Trả lời bởi phuongntk - 24/10/2023 Câu trả lời:

1. Theo quy định Theo Điều 22. Luật Thi đua khen thưởng 2022 (có  hiệu  lực  vào  01/011/20244) thì Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Theo quy định Theo Điều 23. Luật Thi đua khen thưởng 2022 (có  hiệu  lực  vào  01/011/20244) thì Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Do vậy nếu cô đảm bảo các tiêu chuẩn trên thì vẫn được xét. Tuy nhiên, cần phải căn cứ vào Nghị định hướng dẫn để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Trân trọng!

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Hoàng Thị Hồng - 21/09/2023 Chủ đề: Xét Thi đua khen thưởng Câu hỏi: Xin hỏi, trường hợp giáo viên hoàn thành công việc từ đầu năm học đến hết học kì 1 thì nghỉ thai sản. Vậy việc xét thi đua khen thưởng như chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, cấp tỉnh.... của giáo viên nghỉ thai sản này có được tính bình thường như các giáo viên khác không? Xin cảm ơn.
Trả lời bởi phuongntk - 24/10/2023 Câu trả lời:

1. Theo quy định Theo Điều 22. Luật Thi đua khen thưởng 2022 (có  hiệu  lực  vào  01/011/20244) thì Danh hiệu chiến sĩ thi đua Bộ, ban, ngành, tỉnh để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có thành tích xuất sắc tiêu biểu được lựa chọn trong số những cá nhân có 03 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”;

b) Có sáng kiến đã được áp dụng hiệu quả và có khả năng nhân rộng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong Bộ, ban, ngành, tỉnh hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quân hoặc toàn lực lượng Công an nhân dân.

2. Theo quy định Theo Điều 23. Luật Thi đua khen thưởng 2022 (có  hiệu  lực  vào  01/011/20244) thì Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” để tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn sau đây:

a) Đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến”;

b) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc có sáng kiến được cơ sở công nhận hoặc có đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Do vậy nếu cô đảm bảo các tiêu chuẩn trên thì vẫn được xét. Tuy nhiên, cần phải căn cứ vào Nghị định hướng dẫn để đảm bảo thực hiện đúng quy định. Trân trọng!

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Hoàng Thị Hà - 11/07/2023 Chủ đề: Chế độ của GV Câu hỏi: Cho tôi hỏi: 1) Theo công văn Số: 503/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023. Vậy GV tham gia bồi dưỡng và chọn SGK lớp 10 năm 2022-2023 có được chi trả tiền bồi dưỡng hay không? 2) Có văn bản nào quy định nhà trường không được phép chi hỗ trợ cho hoạt động tham quan trải nghiệm hè cho CB-GV-CNV hay không? có thể cho tôi văn bản hướng dẫn ? Tôi xin cám ơn!
Được hỏi bởi - 11/07/2023 Chủ đề: Nâng ngạch lương Câu hỏi: Tôi muốn hỏi nội dung sau: trường Tây sơn và trường Đống đa ĐL năm 2021 tới nay có 1 SÓ gv học đại học về mà k phải thi nâng ngạch mà vẫn đc phòng tổ chức của sở gđđt LĐ chỉ thị cho trường làm lương từ cao đẳng lên đại học mà k phải qua thi gì cả,hiện tại các gv đó đã hưởng lương đại học. Như vậy đúng hay sai.trong khi các gv khác phải trải qua một kỳ thi rất vất vả, nếu đậu mới đc lên lương đại học. Nhưng các gv mới đây k cần thi gì mà vẫn đc hưởng lương đại học. Vậy là đúng hay sai ạ. Tôi xin cảm ơn đã đọc thắc mắc của tôi.
Trả lời bởi quannh - 18/09/2023 Câu trả lời:

Trường hợp này bạn đọc đang hỏi về các giáo viên giảng dạy tại cấp 2 các Trường THCS & THPT Tây Sơn và THCS & THPT Đống Đa, việc các giáo viên được hưởng hệ số lương của viên chức loại A1 (2,34 đến 4,98) khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó, theo quy định khoản 1 Điều 10 Thông tư số 03/2021/TT- BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập: "Giáo viên có bằng tốt nghiệp đại học thì được công nhận tương ứng với bằng cử nhân quy định tại khoản 3 Điều 3 và điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư này". Vì vậy, theo quy định hiện hành việc xếp lương cho các giáo viên có bằng tốt nghiệp Đại học từ năm 2021 đến này đã có sự thay đổi, chúng tôi thông tin để bạn được biết. Trân trọng.

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Trần Ngọc Doanh - 01/06/2023 Chủ đề: thi lại lớp 10 Câu hỏi: Kính gửi CĐ ngành Giáo Dục Lâm Đồng. Tôi là PH có con học lớp 10 năm học 2022-2023. Tôi xin hỏi CĐ Ngành như sau: Kết quả cuối năm HS có 5 môn trên 5 (ko có môn nào dưới 3,5) thì HS phải thi lại mấy môn để được lên lớp theo tinh thần của thông tư 22?. Kính mong quý Thầy Cô Ban Công Đoàn ngành Giáo Dục cho tôi câu trả lời để tôi giải toả được sự thắc mắc, trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô
Trả lời bởi quannh - 18/09/2023 Câu trả lời:

Về việc kiểm tra, đánh giá lại theo quy định Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, học sinh chưa đủ điều kiện lên lớp có quyền được đánh giá lại đối với các môn học chưa đạt yêu cầu theo quy định tại Điều 14. Trường hợp học sinh không có nguyện vọng được đánh giá lại tất cả các môn học chưa đạt yêu cầu thì nhà trường có thể cho học sinh được lựa chọn số môn học để được đánh giá lại và sử dụng kết quả đánh giá lại để xét lên lớp theo quy định tại Điều 12 của Thông tư này. Trân trọng.

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Hoàng Quốc Thái - 14/10/2022 Chủ đề: Phản ánh dạy thêm ở tư gia của một bộ phận gv trường tiểu học Phú Hiệp- Dilinh- Lâm Đồng Câu hỏi: Con tôi học lớp 3 trường tiểu học Phú Hiệp Di Linh. Cô giáo cho bài tập về nhà nhiều, cháu và PH đêm nào cũng làm mất nhiều thời gian. Và gv đã gợi ý: "Đem xuống nhà cô dạy cho ban đêm khỏi học ở nhà". Và tiếp tục lại đang gợi ý "PH nào muốn đky cho con học T7,CN thì mở lớp". Theo tôi được biết chủ trương là phải dạy hết kiến thức ở trường cho các cháu và hạn chế tối đa (hoặc ko) giao bài tập về nhà. Cho tôi hỏi những gv trường tiểu học Phú Hiệp đã làm đúng hay chưa. Tôi đợi hồi âm của sở ạ. Xin chân thành cảm ơn!
Trả lời bởi quannh - 18/09/2023 Câu trả lời:

Câu hỏi của bạn thuộc lĩnh vực phản ánh, kiến thị theo quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Vì vậy, chúng tôi hướng dẫn bạn gửi văn bản hoặc đến trực tiếp cơ sở giáo dục nêu trên để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Trân trọng.

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Nguyễn Văn A - 04/01/2022 Chủ đề: Câu hỏi: Hỏi: Việc khấu trừ tiết dạy của Giáo viên. Định mức tiết dạy của Giáo viên THPT là 17 tiết/ tuần. Ví dụ: GV Nguyễn Văn A dạy 15 tiết (thiếu 2 tiết)/17 tiết định mức. Trong khi đó GV Nguyễn Văn A đó có tham gia dạy thêm trong trường 4 tiết. Nhà trường đã khấu trừ 2 tiết và giáo viên A đó chỉ nhận tiền dạy thêm được tiết. Vậy nếu giáo viên dạy thiếu định mức tiết dạy Nhà trường khấu trừ tiết dạy thêm trong trường có đúng không? ( Dạy thêm có thu tiền học sinh và học sinh đóng đủ)
Được hỏi bởi Huy lê - 04/10/2021 Chủ đề: Vấn đề phụ cấp thâm niên Câu hỏi: Em đã đi dạy từ năm 2014. Có tất cả bản hợp đã kí với hiệu trưởng từ hợp đồng 1 năm đầu rồi tới hợp đồng không thời hạn. Đã trúng tuyển trong kì thi tuyển viên chức của sở gd Lâm đồng. Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy làm thâm niên cho em theo như tìm hiểu các đồng nghiệp vào ngành cùng thời gian của mình ở các trường trong tỉnh họ củng đã được ít nhất 6% thâm niên. Mà khi hỏi thì chưa được kế toán thực hiện. Kính mong cấp có thẩm quyền giúp ng lao động hưởng đúng chế độ ạ.
Trả lời bởi quannh - 18/09/2023 Câu trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo: "Nghị định này quy định về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập), đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang" và Quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 quy định về chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo "Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật)".
Vì vậy việc tính phụ cấp thâm niên nhà giáo được thực hiện kể từ thi bạn được tiếp nhận hoặc bổ nhiệm vào ngạch viên chức (Có quyết định trúng tuyển trong kỳ thi viên chức do Sở GDĐT tổ chức). Thông tin để bạn được biết. Trân trọng.

Xem chi tiết >>
Được hỏi bởi Nguyễn Văn A - 17/09/2020 Chủ đề: Hỏi chế độ người lao động Câu hỏi: Tôi muốn hỏi trước khi nghỉ việc cần làm thủ tục gì để ko bị ảnh hưởng tới quyền lợi
Trả lời bởi superadmin - 17/09/2020 Câu trả lời:

Về câu hỏi của Anh/ Chị chúng tôi xin trả lời như sau:

Điều kiện để chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

NLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn nếu đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

Điều kiện 1: Đơn phương chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

(1) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

(2) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong HĐLĐ;

(3) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

(4) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện HĐLĐ;

(5) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

(6) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

(7) NLĐ bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

 Điều kiện 2: NLĐ thỏa thuận với NNSDLĐ về việc chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn và được NSDLĐ đồng ý. Thời điểm chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp này do các bên tự thỏa thỏa thuận với nhau.

Tuân thủ thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ

Khi đơn phương chấm dứt HĐLĐ, NLĐ phải báo cho NSDLĐ biết trước:

Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp (1), (2), (3) và (7) kể trên;

 Ít nhất 30 ngày nếu là HĐLĐ xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp (4), (5) kể trên;

 Đối với trường hợp (6), thời hạn báo trước cho NSDLĐ được thực hiện theo thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Xem chi tiết >>