Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO ĐOÀN VIÊN, LAO ĐỘNG

19.05.2022 22:292603 đã xem
Tác phẩm tham gia dự thi Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022 của CĐCS trường THPT Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Tác giả: Lương Thị Ngọc Loan

         Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 18/8/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022.  Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc thi trong toàn Ngành một cách hiệu quả. CĐGD tỉnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm dự thi của CĐCS Trường THPT Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng - tác phẩm MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM SÁNG TẠO CỦA CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG TRONG CÔNG TÁC CHĂM LO ĐỜI SỐNG CHO ĐOÀN VIÊN, LAO ĐỘNG. Các tác phẩm khác sẽ tiếp tục được cập nhật và giới thiệu đến bạn đọc hàng tuần./.

Trân trọng giới thiệu nội dung tác phẩm dự thi đến bạn đọc./.

          Nhằm đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động. Công đoàn giáo dục Tỉnh đã có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo gắn với cuộc vận động, các phong trào thi đua, công đoàn giáo dục tỉnh Lâm Đồng có nhiều mô hình hiệu quả như: Huy động mọi nguồn lực ủng hộ các chương trình “Tết sum vầy ” , “Mái ấm công đoàn ” ,”Tết công nhân” , “chuyến xe yêu thương”, học bổng cho con CNVCLĐ vượt khó , học giỏi .

         Ngoài ra, công đoàn còn phối hợp tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ công đoàn viên ở các cơ sở khác, Tỉnh, Thành phố bị ảnh hưởng bão, lũ lụt, dịch COVID như gây quỹ ủng hộ, tập trung sách, vở, nhu yếu phẩm, quần áo, thuốc ….. gây quỹ vì người nghèo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo bền vững của Tỉnh, tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, thăm viếng mộ các anh hùng liệt sĩ,…

Chung tay thực hiện “Chuyến xe yêu thương ” của Công đoàn hướng về miền Nam vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID

Hình ảnh chương trình “Tết sum vầy ” từ công đoàn giáo dục Tỉnh chuyển đến công đoàn cơ sở và đến tận tay công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết

           Bên cạnh đó, Công đoàn còn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động, tranh thủ huy động mọi nguồn lực để có kinh phí thực hiện phong trào khuyến học, có kinh phí thực hiện và hỗ trợ các hộ gia đình phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thành công chung cho địa phương.

Tin tức khác