Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Tác phẩm tham gia Giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022

15.05.2022 08:281434 đã xem
CĐCDS Trường THPT Chu Văn An với việc phát động phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-LĐLĐ ngày 18/8/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng về việc tổ chức giải báo chí về phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, năm 2021 - 2022.  Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cuộc thi trong toàn Ngành một cách hiệu quả. CĐGD tỉnh trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tác phẩm dự thi của CĐCS Trường THPT Chu Văn An, Đức Trọng, Lâm Đồng - tác phẩm CĐCDS Trường THPT Chu Văn An với việc phát động phong trào xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp. Các tác phẩm khác sẽ tiếp tục được cập nhật và giới thiệu đến bạn đọc hàng tuần./.

bai du thi giai bao chi phong trao xanh sach dep-chu van an_637882006028128442.pdf

 

Tin tức khác