Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG PT HERMANN GMEINER ĐÀ LẠT GIÁO DỤC PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO ỦNG MIỀN TRUNG LŨ LỤT, GÓP PHẦN KHẮC PHỤC THIÊN TAI LŨ LỤT.

31.10.2020 09:03133 đã xem
Thực hiện công văn 1919/SGDĐT – CĐN ngày 20/10/2020 về việc ủng hộ, hỗ trợ giáo dục và đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại.

Sáng nay ngày 26/10/2020, công đoàn Trường PT Hermann Gmeiner Đà Lạt đã kêu gọi công đoàn viên và học sinh toàn trường nêu cao tinh thần “Lá lành đùm lá rách”,        “ bầu ơi thương lấy bí cùng”, phát động phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai lũ lụt. Qua đó quyên góp được 61.004.000 đồng tiền mặt và nhiều quần áo, sách vở, các vật dụng cần thiết để gấp rút chuyển về cứu trợ miền Trung ruột thịt. Phong trào góp phần vật lực nhỏ mọn, chung tay cùng nhân dân cả nước, giúp đồng bào miền Trung vượt qua tình cảnh đói kém do lũ chồng lũ, nhanh chóng ổn định cuộc sống.

          Các hình ảnh đoàn viên công đoàn giáo viên, học sinh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt

CĐCS trường PT Hermann

Tin tức khác