Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Hướng ứng chuyến xe yêu thương

29.07.2021 13:5692 đã xem

Hưởng ứng lời kêu gọi của LĐLĐ, CĐN Giáo Dục tỉnh Lâm Đồng về vận động hỗ trợ CBNGNLĐ và CNVCLĐ bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19. BCH CĐ trường Lê Lợi chân thành cảm ơn chính quyền nhà trường, quý thầy cô CB-GV-CNV nhà trường đã chung tay, góp sức lan tỏa yêu thương với tinh thần tương thân tương ái, cùng với công đoàn ngành gửi tới miền nam những chuyến xe yêu thương với niềm tin Miền Nam sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19!

Có thể là hình ảnh về trẻ em và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng và ngoài trời

Có thể là hình ảnh về 2 người và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng, thủy vực và câyKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về thực phẩmKhông có mô tả ảnh.Có thể là hình ảnh về trái câyCó thể là hình ảnh về trẻ em và ngoài trờiCó thể là hình ảnh về đang đứng, cây và đường

Công đoàn Trường THPT Lê Lợi

Tin tức khác