Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CĐGD TỈNH LÂM ĐỒNG KỊP THỜI CHIA SẺ CÙNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC THỀM TẾT CỦA NHÀ GIÁO (20/11)

15.11.2023 21:31998 đã xem

     Những năm qua, bên cạnh chỉ đạo CĐCS luôn phối hợp chặt chẻ với chính quyền thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ tổ chức công đoàn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động… góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, địa phương, ngành. Một trong những chức năng hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn luôn được Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh thường xuyên quan tâm, kịp thời chia sẻ hàng năm, đó là chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo. 

     Trước thềm Tết của Nhà giáo (20/11), từ ngày 09/11 đến 14/11/2023, CĐGD tỉnh Lâm Đồng, trực tiếp là thầy Ngô Văn Sơn, Chủ tịch Công đoàn Ngành cùng các thầy cô là ủy viên BTV, BCH đã đến thăm, động viên, chia sẻ và trao quà hỗ trợ cho 12 CBNGNLĐ ở địa bàn Bảo Lộc, Bảo Lâm, Đam Rông, Lâm Hà có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 28.000.000đ. Số tiền tuy không lớn, nhưng đó là tấm lòng của đội ngũ CBNGNLĐ trực thuộc đóng góp và từ sự quan tâm, hỗ trợ của CĐGD Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng với mong muốn chia sẻ cùng đoàn viên vượt qua khó khăn, chiến thắng bệnh tật tiếp tục công tác cống hiến cho sự nghiệp giáo dục của đơn vị, địa phương và ngành.

     Thời gian tới, Công đoàn Ngành tiếp tục đến thăm, động viên chia sẻ cùng với 6 nhà giáo đã được xét hỗ trợ cũng như ủy quyền cho CĐCS và các ủy viên BCH trên địa bàn đến thăm, trao quà với tổng số tiền 10.000.000đ. Cũng dịp này, các CĐCS đã chú trọng thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống cho đội ngũ CBNGNLĐ, cũng như tri ân thăm hỏi các thầy, cô đã nghỉ hưu tại đơn vị.

CĐGD Tỉnh Lâm Đồng

Một số hình ảnh: 

 

Tin tức khác