Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

 ĐẠI HỘI CĐCS TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NHIỆM KỲ 2023-2028

09.01.2023 09:25597 đã xem
Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-CĐN ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Công đoàn Ngành giáo dục V/v Tổ chức đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội XII Công đoàn Giáo dục tỉnh, Đại hội X công đoàn tỉnh Lâm Đồng, Đại hội XVI công đoàn Giáo dục Việt Nam và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Hướng dẫn Số 04/HD - CĐN ngày 06 tháng 7 năm 2022 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng V/v hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở; ngày 07 tháng 01 năm 2023 Công đoàn cơ sở trường THPT Phan Bội Châu đã tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở lần thứ III nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Văn nghệ chào mừng Đại hội

Tham dự Đại hội, về phía Công đoàn ngành giáo dục tỉnh có ông Trần Xuân Ân, Ban Thường vụ Công đoàn giáo dục tỉnh Khóa XI.

Về phía Chi bộ Trường THPT Phan Bội Châu có đồng chí Trần Văn Luật – Phó bí thư chi bộ, phó hiệu trưởng nhà trường và 76 đoàn viên của Công đoàn cơ sở THPT Phan Bội Châu cũng có mặt đầy đủ.

Đoàn viên công đoàn trường THTP Phan Bội Châu tham dự Đại hội

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Kim Phượng đã thông qua Báo cáo hoạt động Công đoàn của Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 và phương hướng nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành nhiệm kỳ 2017 – 2022. Các đại biểu cũng đã tham gia phát biểu ý kiến thảo luận, tham luận tích cực, sôi nổi đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực để nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn. Phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, để tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Đại hội Công đoàn cơ sở trường THPT Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã xác định rõ 06 nhiệm vụ trọng tâm và 11 mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ sắp tới.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn ngành giáo dục, ông Trần Xuân Ân đã phát biểu chúc mừng và chỉ đạo Đại hội. Trong phần phát biểu của mình, ông Trần Xuân Ân đặc biệt ghi nhận biểu dương những kết quả mà Công đoàn nhà trường đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017-2022, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 qua nhóm Zalo, trang mạng xã hội; chăm lo đời sống cho công đoàn viên, quan tâm tới các hoạt động trường giúp trường; Công đoàn phải thể hiện vai trò đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của công đoàn viên và người lao động, công đoàn viên phải phối hợp chặt chẽ với công đoàn và chính quyền; Thực hiện tốt tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Hiệu trưởng với công đoàn viên; Đổi mới  tổ chức hoạt động công đoàn hơn nữa. Đối với nhà trường, tiếp tục hỗ trợ hơn nữa tới tổ chức công đoàn, quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho công đoàn hoạt động.

Đồng chí Trần Xuân Ân (BTV Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng) phát biểu chỉ đạo và chúc mừng Đại hội

Cũng tại Đại hội, có nhiều tham luận đến từ các tổ Công đoàn công đoàn và đây cũng được xem là những minh chứng rõ nét cho hoạt động công đoàn trong nhiệm kì vừa qua. Trong đó điển hình tham luận Tổ công đoàn Ngữ vănHiệu quả trong phong trào Giỏi việc trường, đảm việc nhà của nữ công đoàn viên tổ Ngữ văn” và Tổ công đoàn Sinh họcCông đoàn viên tổ Sinh với phong trào“ Đổi mới sáng tạo trong dạy và học. Để ghi nhận những đóng góp tích cực của đoàn viên trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đã thông qua quyết định, trao tặng Giấy khen của Công đoàn ngành Giáo dục (7 đoàn viên) và Giấy khen của Công đoàn cơ sở (12 đoàn viên) cho các đoàn viên có thành tích nổi bật trong hoạt đoàn công đoàn nhiệm kỳ vừa qua.

07 đoàn viên công đoàn nhận giấy khen của Công đoàn Giáo dục tỉnh có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

 

12  đoàn viên công đoàn nhận giấy khen của Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022

Để tiếp tục lãnh đạo hoạt động của công đoàn trong nhệm kỳ tới, Đại hội đã tiến hành Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường THPT Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả có 05 đồng chí đã được bầu vào Ban chấp hành và 03 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn giáo dục tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Nguyễn Văn Phương (Phó hiệu trưởng nhà trường) tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

 

 Đại hội Công đoàn cơ sở Phan Bội Châu nhiệm kỳ 2023-2028 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”, Đại hội tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của chi ủy chi bộ  nhà trường, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ CĐ Giáo dục tỉnh, sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo cơ quan, và đặc biệt là sự quyết tâm phấn đấu của đoàn viên công đoàn, chắc chắn CĐCS trường THPT Phan Bội Châu sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã đề ra./.

Công đoàn cơ sở Phan Bội Châu

Tin tức khác