Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Chi bộ Trường THPT Đức Trọng tham gia “ Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng năm 2023”.

08.08.2023 07:52595 đã xem

Thực hiện Kế hoạch số 125 – KH/HU ngày 21/3/2023 của Ban thường vụ huyện ủy Đức Trọng, trong 2 ngày 02, 03 tháng 8 năm 2023, Chi bộ Trường THPT Đức Trọng tham gia “Hội thi sân khấu hóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Đức Trọng năm 2023” do Huyện ủy Đức Trọng tổ chức tại Hội trường Huyện ủy – UBND huyện Đức Trọng.

Mở đầu phần thi Tự giới thiệu trên nền nhạc kết hợp với phần giới thiệu của thầy Trần Thanh Sơn và cô Nguyễn Thụy Lan Anh cùng với bài vè của học sinh,  khái quát quá trình phát triển cùng những thành tích nổi bật của nhà trường trong 60 năm qua (1963 – 2023).

                                    Phần thi: Tự giới thiệu

Tiếp theo là phần thi Thuyết trình thầy Thân Tuấn đã trình bày Chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển xã hội với nội dung Chi bộ Trường THPT Đức Trọng với công tác đào tạo mũi nhọn, tư vấn hướng nghiệp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI  đã nêu bật quá trình hình thành và phát triển của Chi bộ nhà trường cùng với thành tích nổi bật trong công tác đào tạo mũi nhọn và tư vấn hướng nghiệp cho học sinh.

                                          Phần Thi: Thuyết trình

Cuối cùng là phần thi Tiểu phẩm với tên gọi “Tất cả vì học sinh, tương lai của đất nước” đã thể hiện sự quan tâm chăm của nhà trường và phụ huynh đã chăm lo, hỗ trợ về vật chất, tinh thần đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giúp các em học tốt, đạt thành tích xuất sắc.

                                                       

 Phần Thi: Tiểu phẩm

  Tham gia Hội thi là dịp sinh hoạt chính trị thiết thực cho các Đảng viên của Chi bộ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

  Một số hình ảnh về Hội thi:

                                                                                                                                                                                    Ban biên tập Công đoàn cơ sở Trường THPT Đức Trọng

 

Tin tức khác