Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM ( 20/10/1930-20/10/2022)

21.10.2022 10:53228 đã xem

       Thực hiện hướng dẫn Số 08/HD-CĐN ngày 27/9/2022 của Ban Thường vụ, Ban Nữ công Công đoàn Ngành GD tỉnh, BCH công đoàn trường THPT Bùi Thị Xuân phối hợp với Chính quyền nhà trường đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2022  hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam với nhiều hình thức như: Tuyên truyền trong Lễ chào cờ đầu tuần học về lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; thành tích và những đóng góp cho tập thể của 74 nữ CBGVNV trường Bùi Thị Xuân hiện nay, đồng thời phát động Tuần lễ nữ CBGVNV mặc áo dài truyền thống trong đơn vị nhân dịp 20/10 nhằm lan tỏa vẻ đẹp, giá trị “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”.

         Bên cạnh việc phát động tuần lễ “ Dạy tốt-Học tốt” để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, BCH công đoàn trường Bùi Thị Xuân đã phối hợp với chính quyền tuyên dương khen thưởng các nữ  giáo viên nhà trường đã đạt kết quả xuất sắc trong cuộc thi về Thiết bị dạy học số do Bộ GDĐT tổ chức.

       Cũng nhân dịp 20/10 và hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập trường Bùi Thị Xuân, trong buổi chiều ngày 20/10/2022, BCH công đoàn nhà trường đã khai mạc Giải Cầu lông truyền thống Bùi Thị Xuân và tổ chức các hoạt động gặp mặt giao lưu văn hoá, văn nghệ... Các hoạt động kỷ niệm vừa đa dạng, phong phú vừa phù hợp với điều kiện của đơn vị, đáp ứng nhu cầu  nguyện vọng của nữ CBGVNV nhà trường và đạt hiệu quả tích cực, lan tỏa nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mỗi công đoàn viên nhà trường…

    Một số hình ảnh trong chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày PNVN 20/10/2022 tại trường THPT Bùi Thị Xuân

Tin tức khác