Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

ĐOÀN VIÊN HỌC SINH ĐẦU TIÊN CỦA TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH ĐỨNG VÀO HÀNG NGŨ CỦA ĐẢNG

24.06.2024 15:3295 đã xem

 

                Việc phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và tổ chức cơ sở Đảng trong trường học nói riêng. Thực hiện Kế hoạch số 97-KH/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên, doanh nghiệp không có vốn Nhà nước”. Căn cứ điều 4, Điều lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Thực hiện Quyết định số 1260-QĐ-HU, ngày 19/6/2024 của Huyện Uỷ Đức Trọng về việc “Kết nạp đảng viên”. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 2024, Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đã tổ chức kết nạp cho quần chúng ưu tú Lê Thị Linh sinh ngày 25/04/2006 thuộc chi đoàn lớp 12A10.  

                  Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Viết Thạnh - Bí Thư Chi bộ cùng 27 Đảng viên thuộc chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh.

 

 

                                                

                                              Đồng chí Trần Viết Thạnh – Bí thư Chi bộ nhà trường trao quyết định cho đảng viên mới Lê Thị Linh.

                       Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong buổi lễ, đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên.

                                                      

                                                                                            Đảng viên mới đọc lời tuyên thệ!

 

                                                    

                                                                          Đồng chí Bùi Thị Tú - Phó Bí thư Chi bộ tặng hoa chúc mừng!

 

                      Phát biểu tại Lễ kết nạp Đảng viên, đồng chí Trần Viết Thạnh – Bí thư Chi bộ đã chúc mừng đồng chí Lê Thị Linh là học sinh đầu tiên của trường THPT Lương Thế Vinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng sau một thời gian được bồi dưỡng, thử thách. Đây là niềm vinh dự lớn cho tập thể chi bộ nối chung, cá nhân đồng chí Lê Thị Linh nói riêng và là sự kiện quan trọng góp phần khẳng định sự phát triển vững mạnh của chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh.

                    Nhân dịp này, đồng chí Bí thư cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nhiệt tình năng nổ trong các hoạt động của Nhà trường và Đoàn Thanh niên, phát huy năng lực hơn nữa để là tấm gương sáng để các em, các bạn học sinh noi theo. Đồng chí Bí thư cũng đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Yến tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đồng chí Lê Thị Linh trong thời gian dự bị 12 tháng kể từ ngày chi bộ kết nạp. 

Dưới đây là một số hình ảnh khác của buổi Lễ

                                               

                                     Đồng chí Trần Viết Thạnh - Bí thư Chi bộ Trường THPT Lương Thế Vinh đọc quyết định kết nạp đảng viên mới.

 

 

 

                                                   

                                                                                            Không khí trang nghiêm của buổi Lễ!

 

                                                  

                      Đồng chí Bí thư Đoàn trường Nguyễn Thị Ngọc Yến sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ đồng chí Lê Thị Linh trong thời gian dự bị 12 tháng.

 

 

 

                                                                                       

                                                                  Các đồng chí trong Chi bộ Đảng nhà trường chụp hình lưu niệm cùng đảng viên mới.

                                            CĐCS TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH

 

 

Tin tức khác