Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có được nghỉ bù ?

04.10.2020 20:062868 đã xem
Giáo viên là một ngành nghề khá đặc thù, vậy quyền lợi hưởng chế độ thai sản đối với giao viên khi sinh con là gì ? Có quy định nào khác biệt về chế độ thai sản cho giao viên với các ngành nghề khác hay không ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Giáo viên là một ngành nghề khá đặc thù, vậy quyền lợi hưởng chế độ thai sản đối với giao viên khi sinh con là gì ? Có quy định nào khác biệt về chế độ thai sản cho giao viên với các ngành nghề khác hay không ? Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

1. Giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè, có được nghỉ bù ?

Xin chào Luật Minh Khuê ! Tôi là giáo viên, đã vào biên chế, hiện nay tôi đang nghỉ sinh con. Trong thời gian tôi nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè. Như vậy tôi có được nghỉ bù cho thời gian nghỉ hè hay không?
Mong Luật sư tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn:

Theo công văn số 1125/NGCBQLGD-CSNGCB ngày 18/8/2017 của Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục gửi các Sở GD&ĐT, thì:

- Việc giải quyết chế độ thai sản đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản quy định hiện hành…

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hàng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (Khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 2 tháng đối với giáo viên phổ thông (Khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT. Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có)

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ luật Lao động 2019.

Khoản 7, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ- CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động thì thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hàng năm.

Theo Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư số15/2017/TT-BGDĐT thì, thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

- Thời gian nghỉ hè của giáo viên thay cho nghỉ phép hằng năm là 2 tháng, được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có).

- Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động 2019.

Theo quy định trên thì 2 tháng nghỉ hè của giáo viên được tính là thời gian nghỉ hằng năm. Thời gian này giáo viên không phải đi làm nhưng vẫn được hưởng nguyên lương. Trường hợp nghỉ thai sản trùng với 2 tháng nghỉ hè, thì có thể đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước khi nghỉ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ phép sau khi nghỉ thai sản.

Như vậy, trong trường hợp này có hai phương án giải quyết như sau:

Phương án 1: đề nghị hiệu trưởng nhà trường bố trí cho nghỉ phép trước khi nghỉ chế độ thai sản hoặc lùi thời gian nghỉ sau khi nghỉ thai sản.

Phương án 2: nếu nhà trường không sắp xếp cho bạn nghỉ phép thì sẽ quyết định hỗ trợ tiền bồi thường cho bạn.

Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hàng năm cho giáo viên được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính. Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành. Thời gian chi trả được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm.

2. Giáo viên có được hưởng trợ cấp thâm niên khi nghỉ chế độ thai sản không ?

Kính gửi Luật Minh Khuê! Tôi là giáo viên tiểu học trường công lập. Tôi đang hưởng lương 2,67 đến 1/9/2016 tôi được hưởng thâm niên 5%, nhưng tôi đã nghỉ hộ sản từ tháng 8/2016. Bảo hiểm xã hội trả tiền tôi bằng trung bình lương 6 tháng liền kề trước khi tôi nghỉ. Bên trường trả tôi 35% phụ cấp ưu đãi ngành. Như vậy tôi không được hưởng thâm niên cho đến khi tôi trở lại làm việc sao? Nhờ luật sư tư vấn giúp trường hợp của tôi nhà trường giải quyết như vậy có đúng không ?
Tôi cảm ơn rất nhiều và mong tin phản hồi của luật sư. Trân trọng!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo về điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên như sau:

"Điều 2. Điều kiện, thời gian tính hưởng và thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên

1. Điều kiện được tính hưởng phụ cấp thâm niên

Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên."

Theo thông tin bạn cung cấp thì là giáo viên tiểu học trường công lập, đang hưởng lương 2,67 đến 1/9/2016 bạn được hưởng thâm niên 5%, tức là bạn chưa đủ 5 năm giảng dạy trước khi nghỉ chế độ thai sản (tức là từ tháng 8/2016). Do đó, bạn chưa đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nghề nên mức hưởng chế độ thai sản của bạn sẽ không bao gồm phụ cấp thâm niên nghề.

Theo thông tin bạn cung cấp, từ ngày 1/9/2015 thì bạn đủ điều kiện được hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định, tuy nhiên bạn sẽ không được nhận phụ cấp thâm niên nghề 5%/tháng trong thời gian sáu tháng nghỉ thai sản, vì thời gian này bạn không hưởng lương hắng tháng mà hưởng chế độ thai sản từ BHXH.

Như vậy, Bảo hiểm xã hội trả tiền bạn bằng trung bình lương 6 tháng liền kề trước khi bạn nghỉ; trường trả bạn 35% phụ cấp ưu đãi ngành và bạn không được trả trợ cấp thâm niên là đúng theo quy định của pháp luật.

Thời gian sáu tháng nghỉ thai sản của bạn vẫn được tính vào thời gian hưởng phụ cấp thâm niên nghề theo quy định ở Khoản 1 Điều 2 TTLT 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo như sau:

Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH:

"1. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

Và Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH NGÀY 30/12/2011 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/2011/NĐ-CP NGÀY 04/7/2011 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP THÂM NIÊN ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO:

"Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH

3. Điểm c Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, dự trữ quốc gia, kiểm tra Đảng; thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an, cơ yếu và thời gian làm việc được tính hưởng thâm niên ở ngành, nghề khác (nếu có)”."

3. Giáo viên dạy thể dục có được nghỉ chế độ thai sản 7 tháng ?

Xin luật sư hồi đáp giúp: Tôi là giáo viên dạy thể dục. Năm 2011 tôi sinh cháu đầu tiên và được nghi chế độ thai sản là 5 tháng vì ngành của tôi thuộc vào lao động nặng nhọc. Theo luật BHXH mới phụ nữ đươc nghỉ thai sản là 6 tháng. Vậy trường hợp của tôi bây giờ nghỉ chế độ thai sản có được thêm 1 tháng là 7 tháng không ạ ?
Xin chân thành cảm ơn.

Luật sư tư vấn:

Thời gian hưởng chế đột hai sản theo Điều 139 Bộ luật lao động 2019 như sau:

"Điều 139 BLLĐ quy định về nghỉ thai sản như sau:

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng.

Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.

2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

3. Hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động.

4. Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 Điều này, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 04 tháng nhưng người lao động phải báo trước, được người sử dụng lao động đồng ý và có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

5. Lao động nam khi vợ sinh con, người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi, lao động nữ mang thai hộ và người lao động là người mẹ nhờ mang thai hộ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội."

Như vậy, theo quy định nêu trên thì bạn được hưởng chế độ thai sản là 06 tháng, nếu hết thời gian nghỉ chế độ thai sản mà bạn vẫn muốn nghỉ tiếp thì bạn có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương theo thoả thuận với người sử dụng lao động.

4. Giáo viên có được chế độ thai sản không ?

Xin chào luật sư! Mình có một vấn đề thắc mắc muốn hỏi luật sư đó là: Hiện tại mình đang là giáo viên, mình mới đi làm và đang trong thời gian tập sự và đang mang thai, mình bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 5/2015 và đến tháng 10/2015 thì được 6 tháng nhưng ngày dự kiến sinh em bé của mình là ngày 25/10/2015. Mình muốn hỏi luật sư là trong trường hợp của mình có được hưởng chế độ thai sản không?
Cảm ơn!

Luật sư tư vấn:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì bạn dự kiến sinh vào ngày 25/10/2015, theo quy định thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn sẽ bắt đầu Cụ thể như sau:

Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi phải đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi."

Trong Luật bảo hiểm xã hội quy định:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản
1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.
2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì trong khoảng thời gian từ tháng 11/2014 đến tháng 10/2015 bạn đã có 6 tháng đóng BHXH do đó bạn hoàn toàn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

5. Chế độ thai sản cho giáo viên ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn ?
​Chào luật sư, Tôi là giáo viên hiên đang công tác tại vùng đặc biệt khó khăn, tôi muốn hỏi theo luật mới nhật người lao động nghỉ chế độ thai sản có được hưởng phụ cấp gì không. Ở chỗ tôi công tác nghỉ chế độ ngoài ăn lương bảo hiểm không được hưởng bất cứ khoản nào khác điều đó có đúng không ?Xin cảm ơn luật sư.

Luật sư tư vấn:

Nghị định số 76/2010/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ quy định về chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm các chế độ như sau: phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe.

Theo đó, tại điểm c) Khoản 1 Điều 8 Thông tư 08/2011/TTLT-BNV-BTC quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn không được hưởng các loại phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại Nghị định 76/2019/NĐ-CP trong khoảng thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Do đó, đối với trường hợp giáo viên nghỉ thai sản đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được tính hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi... Tuy nhiên vào thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành thì trường hợp giáo viên nghỉ sinh con thì sẽ được hưởng trợ cấp thai sản bảo hiểm xã hội do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả, nên trong thời gian hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không được hưởng khoản phụ cấp này. Khi trở lại làm việc sẽ được hưởng phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi…và một số phụ cấp khác theo quy định.

Như vậy, ở chỗ bạn công tác nghỉ chế độ ngoài ăn lương bảo hiểm không được hưởng bất cứ khoản phụ cấp theo quy định trên là đúng theo quy định của pháp luật.

6. Tư vấn hưởng chế độ cho giáo viên THPT khi nghỉ thai sản?

Xin chào luật sư, Tôi là một giáo viên THPT công tác gần chục năm trong nghề , tôi chuẩn bị sinh cháu, tôi muốn hỏi cách tính số tiền chế độ tôi được hưởng trong thời gian nghỉ sinh 6 tháng là như thế nào? hệ số lương hiện tại: 3,0 hệ số thâm niên: 0,16 mức lương cơ bản: 1.150.000 hàng tháng tôi đều đóng BHXH đầy đủ , ngoài khoản tiền này ra ( được thanh toán 1 lần). Khi tôi nghỉ, không đứng lớp trong 6 tháng thì hàng tháng tôi có được nhận thêm khoản tiền gì nữa không? nếu có thì cách tính thế nào?

Trân trọng cảm ơn.

Trả lời:

Dựa trên thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi xin tư vấn thắc mắc của bạn như sau:

- Theo quy định của luật lao động hiện hành, lao động nữ đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH theo quy định của: Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng.

Mức trợ cấp 1 lần khi sinh con; mức hưởng chế độ thai sản; chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh quy định tại Luật BHXH như sau:

+ Lao động nữ sinh con thì được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

+ Người lao động hưởng chế độ thai sản khi sinh con với mức hưởng bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

+ Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.

+ Trường hợp lao động nữ sau thời gian hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm.

Nếu nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại gia đình mức hưởng một ngày bằng 30% mức lương cơ sở;

Mặt khác, Theo Điều 3 Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác từ ngày 1/7/2019 là 1.490.000 đồng/tháng

Luật BHXH 2014 quy định:

"Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này được tính trên cơ sở mức lương cơ sở.

Theo đó, khoản phụ cấp khu vực không dùng để tính đóng BHXH, nên không được dùng làm cơ sở tính chế độ thai sản.

Theo đó, Bạn cung cấp cho chúng tôi hệ số lương hiện tại: 3,0 hệ số thâm niên: 0,16 mức lương cơ bản: 1.490.000. Căn cứ các quy định và hướng dẫn nêu trên, nếu cán bộ, giáo viên đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con, thì được BHXH thanh toán chế độ thai sản bao gồm:

- Trợ cấp một lần khi sinh con: 1.490.000 đồng x 2 tháng

- Mức hưởng 6 tháng nghỉ việc sinh con = ( 0.16 + hệ số phụ cấp chức vụ, nếu có + 3.0) x 1.490.000 đồng x 6 tháng nghỉ sinh con

Như vậy, Đối với bạn là giáo viên , Nếu sau thời gian 6 tháng hưởng chế độ thai sản mà sức khoẻ còn yếu thì bạn sẽ được hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe từ 5 ngày đến 10 ngày trong một năm. mức hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ tại cơ sở tập trung một ngày bằng 30% mức lương tối thiểu chung.

Trân trọng./.

Tin tức khác