Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Trường THCS & THPT Lộc Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

16.05.2022 22:34630 đã xem
Trường THCS & THPT Lộc Bắc tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 61 - KH/CP ngày 14/3/2022 của Chi bộ trường THCS&THPT Lộc Bắc về việc Tổ chức biểu dương, khen thưởng và gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026; Nhằm tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; Qua đó ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến từ đó nhân rộng các gương tập thể, cá nhân điển hình, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong tập thể nhà trường và địa phương. Hôm nay, ngày 16/05/2022, trường THCS & THPT Lộc Bắc long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng, gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022. Các hoạt động trong buổi Lễ đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tham dự buổi Lễ có thầy Trần Sỹ Huỳnh – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi Lễ, quý thầy cô giáo và các em học sinh đã được nghe thầy Trần Sỹ Huỳnh –Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  năm 2022 và ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể đơn vị trong suốt quá trình thực hiện Chỉ thị. Trong buổi Lễ, nhà trường đã kịp thời ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến nhằm tạo khí thế thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bên cạnh đó đã thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém cần khắc phục trong thời gian tiếp theo, đồng thời đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ, cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường đã nổ lực phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ dạy học đạt nhiều thành tích nổi bật. Nhân dịp này, nhà trường ghi nhận và biểu dương 07 nhà giáo, 19 học sinh và 02 tập thể lớp điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhà trường đã xây dựng pano biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, được đặt tại ví trí trang trọng, dễ quan sát nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tập thể nhà trường để tập thể Hội đồng sư phạm và học sinh học tập và noi theo.

Trên nền tảng đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm, vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ, học sinh chăm ngoan, có ý thức vươn lên trong học tập, sự đồng hành ủng hộ của chính quyền địa phương, phụ huynh và các lực lượng xã hội khác là những thuận lợi cơ bản để Trường THCS & THPT Lộc Bắc tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, làm tốt công tác khen thưởng, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng trường học hạnh phúc. Tập thể nhà trường tin tưởng rằng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu giáo dục hàng năm của nhà trường và tạo tiền đề cho sự phát triển của trường THCS & THPT Lộc Bắc trong các năm tiếp theo.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Toàn cảnh buổi Lễ

Thầy Trần Sỹ Huỳnh–Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc và chúc mừng, ghi nhận đóng góp của các tập thể, cá nhân.

Thầy Trần Thanh Liêm - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn thông qua quyết định khen thưởng

Lãnh đạo trường trao Giấy khen cho đại diện tập thể lớp 11A1, tập thể 8A2 – hai tập thể điển hình tiên tiến

Trao giấy khen biểu dương 19  học sinh điển hình tiên tiến

Trao chứng nhận biểu dương 07 nhà giáo điển hình tiên tiến

Pano biểu dương gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Tin tức khác