Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TRƯỜNG THPT LỘC THANH VỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN AN TOÀN GIAO THÔNG (ATGT) VÀ HƯỚNG DẪN LÁI XE AN TOÀN NĂM HỌC 2022-2023

26.09.2022 21:56171 đã xem

        Thực hiện Công văn số 1762/SGDĐT - GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Sở GDĐT Lâm Đồng về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh trong những tháng còn lại của năm 2022. Ngày 26/9/2022, Trường THPT Lộc Thanh phối hợp với Đội CSGT công an thành phố Bảo Lộc và Công ty TNHH Honda Bảo Khánh tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến công tác trật tự an toàn giao thông (TTATGT); tổ chức ký cam kết chấp hành Luật giao thông đường bộ trong học đường năm học 2022-2023.

         Trong buổi tuyên tuyền tập thể CBGVNV và học sinh nhà trường đã được tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật giao thông đường bộ;  những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, một số hành vi vi phạm và mức xử phạt trong lĩnh vực an ninh, TTATXH, ATGT…Đồng thời, các em học sinh được giao lưu, trả lời các câu hỏi liên quan đến lĩnh vực giao thông đường bộ và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn….Thông qua đó nhằm góp phần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của CBGVNV và học sinh trong việc phòng ngừa và chủ động tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm luật giao thông đường bộ; cách xử lý các tình huống khi có tai nạn giao thông xảy ra và góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy tắc giao thông đường bộ.

           Trong tháng 9 năm 2022 (Tháng ATGT) nhà trường đã tổ chức cho giáo viên, phụ huynh và học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về TTATXH, TTATGT năm học 2022-2023. Trong đó có các nội dung như: Phụ huynh và học sinh không tụ tập trước cổng trường, dừng đỗ xe đúng nơi quy định, không đi ngược chiều, dừng đỗ gây cản trở, ùn tắc giao thông.

            Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền

CĐCS TRƯỜNG THPT LỘC THANH, BẢO LỘC

Tin tức khác