Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Bộ GD-ĐT nhất trí bỏ thi thăng hạng chức danh giáo viên

08.08.2023 07:45570 đã xem

Bộ GD-ĐT vừa giải đáp một số vấn đề trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 08, cùng đó nêu rõ quan điểm nhất trí bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên.

Bộ GD-ĐT nhất trí việc bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Như VietNamNet đã đưa tin, mới đây, gần 2.500 giáo viên ở Hà Nội gửi tâm thư kiến nghị với mong muốn bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN).

Về việc giáo viên đề nghị bỏ hình thức thi thăng hạng CDNN, Bộ GD-ĐT cho hay, các quy định về tiêu chuẩn CDNN viên chức, thăng hạng CDNN viên chức thực hiện theo quy định chung của Quốc hội tại Luật Viên chức 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Đồng thời, quy định cũng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết của Chính phủ tại Nghị định số 115 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Theo đó, việc thăng hạng CDNN từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp được thực hiện thông qua hình thức thi và xét. 

Việc tổ chức thăng hạng CDNN bằng hình thức thi hay xét tại địa phương là theo lựa chọn của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi hoặc xét thăng hạng CDNN theo quy định của pháp luật. 

Bộ GD-ĐT không có thẩm quyền bỏ quy định thi thăng hạng CDNN giáo viên và cũng không có thẩm quyền đề nghị địa phương thực hiện thống nhất theo một hình thức là xét thăng hạng. Tuy nhiên, theo Bộ GD-ĐT, đề xuất của giáo viên về việc bỏ hình thức thi thăng hạng CDNN là có căn cứ. 

Bộ nhận được văn bản gửi xin ý kiến từ Bộ nội vụ về việc bỏ hình thức thi thăng hạng CDNN trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115 và Bộ GD-ĐT đã có văn bản trả lời nhất trí với nội dung này. Hiện, Bộ Nội vụ đang tham mưu Chính phủ bỏ hình thức thi thăng hạng CDNN.

Bộ GD-ĐT đề nghị địa phương căn cứ tình hình thực tiễn cân nhắc, lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức thăng hạng CDNN giáo viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm xác định được những giáo viên thực sự xứng đáng để thăng hạng.

Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Bộ GD-ĐT cũng giải đáp việc một số địa phương khi bổ nhiệm, chuyển xếp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS sang CDNN tương ứng vẫn yêu cầu giáo viên phải nộp chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ Ngoại ngữ. 

Cụ thể, Bộ GD-ĐT cho biết việc bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non, tiểu học, THCS thực hiện theo quy định tại Điều 7 các Thông tư số 01, 02, 03 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9 Điều 1, khoản 7 Điều 2, khoản 8 Điều 3 Thông tư số 08. 

Theo đó, khi thực hiện việc bổ nhiệm, chuyển xếp hạng CDNN từ quy định cũ sang hạng CDNN tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 chỉ căn cứ vào tiêu chuẩn trình độ đào tạo và thời gian giữ hạng thấp hơn liền kề, không yêu cầu giáo viên phải có minh chứng là chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn CDNN của hạng được bổ nhiệm và các chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ đối với tiêu chuẩn về khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng sử dụng Ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm. 

Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 08 cũng đã quy định: “Không yêu cầu giáo viên phải cung cấp minh chứng về việc thực hiện nhiệm vụ của hạng khi bổ nhiệm vào hạng tương ứng theo quy định tại các Thông tư số 01, 02, 03 và 04”.

Cách tính thời gian giữ hạng như thế nào cho đúng?

Bộ GD-ĐT cũng cho hay việc xác định tổng thời gian giữ hạng (đủ từ 9 năm) để làm căn cứ bổ nhiệm, chuyển xếp từ CDNN giáo viên tiểu học, THCS hạng II cũ sang CDNN giáo viên tiểu học, THCS hạng II mới còn chưa thực hiện thống nhất ở một số nơi. Một số địa phương yêu cầu 9 năm này phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học.

Tuy nhiên, Bộ GD-ĐT cho hay theo quy định sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 08, điều kiện để giáo viên tiểu học, THCS hạng II cũ được chuyển xếp sang CDNN giáo viên tiểu học, THCS hạng II mới là có tổng thời gian giữ hạng III cũ và hạng II cũ đủ từ 9 năm trở lên (không kể thời gian tập sự).

Trong đó, Bộ GD-ĐT không quy định điều kiện về trình độ đào tạo là đại học đối với tổng thời gian giữ hạng này. Do đó, việc một số địa phương yêu cầu 9 năm giữ hạng III cũ và hạng II cũ phải là 9 năm giáo viên đã đạt trình độ đại học là không đúng.

Việc xác định thời gian tương đương với thời gian giữ CDNN hạng III mới khi xét tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II cũng chưa được thực hiện thống nhất giữa các địa phương.

Về việc này, theo Bộ GD-ĐT, quy định sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 08, quy định thời gian giữ hạng IV cũ và III cũ được xác định tương đương với thời gian giữ hạng III mới từ thời điểm giáo viên đạt trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định của cấp học.

Như vậy, khi giáo viên tiểu học, THCS đạt trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học (là trình độ đại học), thời gian giữ các hạng cũ trước đây (bao gồm cả các thời gian tương đương khác) được xác định là tương đương với thời gian giữ hạng III mới.

Thanh Hùng

https://vietnamnet.vn/bo-gd-dt-nhat-tri-viec-bo-thi-thang-hang-chuc-danh-giao-vien-2173740.html?fbclid=IwAR12Qsb_pMbj2GM2KMjHQExoO8cHYdhxS5NBQDul-9ojmlEVcYfkfVEFXRw_aem_AacXQcPLA045Q-cNRx3Bj-mMmxifLRLh4dntZx-ArfxOVsd1Arn94hMU8Jt07HrCjW0

 

 

Tin tức khác