Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT THỊ TRẤN ĐẠM RI TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023 – 2028

12.01.2023 09:15358 đã xem

          Chiều ngày 11 tháng 01 năm 2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường THPT thị trấn Đạm Ri đã long trọng tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 – 2028 với những nội dung quan trọng.

          Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Trần Xuân Ân – UV BTV Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng khóa XI, đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THPT TT Đạm Ri. Về phía CĐCS, có đồng chí Đào Anh Dũng – Chủ tịch Công đoàn và 39 đoàn viên CĐCS trường THPT TT Đạm Ri.

           Sau phần phát biểu khai mạc và quán triệt quy chế Đại hội của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã lắng nghe Dự thảo tóm tắt Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đồng chí Đặng Thị Phượng thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Dự thảo tóm tắt Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS

lần thứ VI nhiệm kỳ 2017 – 2022

            Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhà trường và Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng cùng với sự cố gắng nỗ lực của đoàn viên, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn, trong nhiệm kì 2017 – 2022, CĐCS trường THPT TT Đạm Ri đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tập thể CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ trong 05 năm; 02 năm được Công đoàn Ngành Giáo dục tặng giấy khen (2018- 2019, 2021- 2022); nhiều công đoàn viên được nhận giấy khen của Công đoàn ngành trong các phong trào thi đua như: 10 năm thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”,“Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”,“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2016 – 2020.

Các đoàn viên công đoàn có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2017 – 2022 nhận giấy khen của Công đoàn Ngành tại Đại hội

 

         Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 và tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Đại hội CĐCS trường THPT TT Đạm Ri nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã xác định rõ 08 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ.

         Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Thanh Liêm đã đề nghị Công đoàn trường tiếp tục xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xác định sứ mệnh và các giá trị cốt lõi để phấn đấu thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên công đoàn. Đồng chí đặc biệt đề nghị Công đoàn trường phát triển công tác truyền thông nhằm lan tỏa các “điểm sáng”, các hoạt động hay, các việc làm ý nghĩa, tạo dấu ấn cho Công đoàn trường.

Đồng chí Trần Thanh Liêm – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo Đại hội

         Thay mặt lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng, đồng chí Trần Xuân Ân đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CĐCS trường THPT TT Đạm Ri đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đồng chí cũng đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ của CĐCS nói chung và Ban Chấp hành (BCH) CĐCS nói riêng trong nhiệm kỳ 2023 – 2028. Theo đó, BCH CĐCS cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đội ngũ công đoàn viên. CĐCS cần tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, tham gia tích cực vào việc quản lý đơn vị, nhà trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Công đoàn. Về dự Đại hội, đồng chí Trần Xuân Ân cũng đã trao giấy khen của Công đoàn Ngành cho 06 đoàn viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh giai đoạn 2017 – 2022.

Đồng chí Trần Xuân Ân – UV Ban Thường vụ CĐ Ngành Giáo dục Lâm Đồng khóa XI phát biểu tại Đại hội

         Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành CĐCS trường THPT TT Đạm Ri nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, có 05 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành. Đại hội cũng thực hiện bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2023-2028.

BCH Công đoàn cơ sở trường THPT TT Đạm Ri nhiệm kì 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

         Đại hội lần thứ VII, nhiệm kì 2023 – 2028 của CĐCS trường THPT TT Đạm Ri đã thể hiện nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của đội ngũ công đoàn viên trong nhà trường. Với phương châm: “Quyết tâm đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động công đoàn, vì lợi ích thiết thực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và vì sự phát triển bền vững của đất nước”, tin tưởng trong nhiệm kì mới, hoạt động của Công đoàn nhà trường sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động công đoàn đã đề ra và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, tiếp tục gặt hái những thành quả mới./.

- CĐCS Trường THPT Đạm Ri -

Tin tức khác