Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

TRỞ LẠI TRƯỜNG VÀ HOA SẼ NỞ!

19.02.2022 10:031644 đã xem

Nhằm kịp thời chia sẻ, hỗ trợ nhà giáo khi quay trở lại dạy trực tiếp trong tình hình dịch Covid-19, CDGD tỉnh trân trọng kính mời quý Thầy, Cô giáo trong ngành giáo dục tham gia cuộc khảo sát “TRỞ LẠI TRƯỜNG VÀ HOA SẼ NỞ” do Công đoàn giáo dục Việt Nam tổ chức, các bước hướng dẫn thực hiện như sau:
        1. Mở ứng dụng chụp ảnh trong điện thoại thông minh-> đưa vào trước biểu tượng mã QR trên posters (phía dưới) -> trên ĐT của bạn sẽ hiện lên đường link thì làm theo HD -> sau khi trả lời xong 7 câu hỏi trắc nghiệm thì nhấn thêm tệp để đính kèm 4 ảnh thể hiện trạng thái của bạn và nhấn gửi. 
       2. Thời gian: đến hết ngày 28/3/2022
       3. Lưu ý: 
        - Thông tin, huớng dẫn tham gia cuộc khảo sát đã được gửi đến các đơn vị, trường học và đăng tải trên cổng thông tin điện tử, Facebook, Zalo CĐGD tỉnh Lâm Đồng nhằm thuận lợi cho nhà giáo được biết tham gia.
        - Kết thúc đợt khảo sát CĐGD VN sẽ tổ chức quay thưởng và trao thưởng.
        - Cuộc khảo sát thực hiện nhằm nắm bắt tâm tư nhà giáo, tìm giải pháp giúp đỡ về tâm lý và không ai biết được câu trả lời của nhà giáo ngoài Ban tổ chức.
     Rất mong nhà giáo chúng ta quan tâm tham gia!
    Trân trọng!

Tin tức khác