Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Lâm Đồng xếp thứ 18 toàn quốc về trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

06.08.2023 09:21486 đã xem

  (LĐ online) - Chiều 4/8, Tại Đà Lạt, Sở GDĐT Lâm Đồng tổ chức tổng kết Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023.

     Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi; ông Huỳnh Quang Long - Phó Giám đốc Sở GDĐT và đại diện lãnh đạo các Sở: Y tế, Tài chính, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Công ty Điện lực, Công ty Cấp thoát nước, Báo Lâm Đồng, Đài PTTH Lâm Đồng cùng 39 Trưởng Điểm thi trong toàn tỉnh.

Ông Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 phát biểu tại cuộc họp

     Theo Phó Giám đốc Sở GDĐT Huỳnh Quang Long, ngành giáo dục nhận được sự quan tâm, sâu sát và thường xuyên của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo kỳ thi của tỉnh. Toàn bộ hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc để hỗ trợ ngành giáo dục triển khai tốt kỳ thi.

     Các cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ban ngành, đoàn thể, các tổ chức nhân dân, các đơn vị trường học có sự phối hợp tốt, cùng chung tay hỗ trợ, phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi.

     An ninh trật tự, giao thông trên địa bàn được đảm bảo thông suốt, an toàn. Công tác truyền thông về kỳ thi kịp thời, hiệu quả.

     Sở GDĐT đã làm tốt nhất các hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, UBND tỉnh để tổ chức Kỳ thi năm 2023 diễn ra an toàn, đúng quy chế và đảm bảo sức khỏe cho thí sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên làm công tác thi.

     Công tác coi thi, chấm thi được tổ chức thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế thi, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra.

     Có thể khẳng định, Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra theo đúng kế hoạch và lịch trình quy định của Bô GDĐT, đảm bảo nghiêm túc, an toàn.

     Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lâm Đồng năm 2023 có 39 điểm thi, 648 phòng thi với 14.687 thí sinh đăng ký dự thi. Tổng số lượng cán bộ, công chức, viên chức được điều động tham gia coi thi là 2.281 người.

     Tổng số thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT (bao gồm cả thí sinh tự do) là 14.256/14.329 thí sinh. Tỷ lệ tốt nghiệp đối với học sinh đang học lớp 12 là 99,52% (tỷ lệ toàn quốc 98,88%).

     Tổng số đơn vị có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp 100% là 45 đơn vị; số trường THPT có tỷ lệ thí sinh đậu tốt nghiệp 100% là 44/59 trường và Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt đạt tỷ lệ tốt nghiệp 100%.

     Xếp hạng trung bình điểm thi, Lâm Đồng xếp thứ 18 trên toàn quốc, tăng hai bậc so với năm 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho cá nhân xuất sắc.

Linh Đan

http://baolamdong.vn/xa-hoi/giao-duc/202308/lam-dong-xep-thu-18-toan-quoc-ve-trung-binh-diem-thi-tot-nghiep-thpt-nam-2023-bde18da/

Tin tức khác