Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CĐCS Trường THPT Đạ Huoai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

16.09.2020 15:03870 đã xem
Thực hiện hướng dẫn của CĐN giáo dục Lâm Đồng, chiều ngày 19/10/2019 CĐCS Trường THPT Đạ Huoai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Thao giảng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; các hoạt động thi đấu thể thao.

Thực hiện hướng dẫn của CĐN giáo dục Lâm Đồng, chiều ngày 19/10/2019 CĐCS Trường THPT Đạ Huoai tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Thao giảng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học; các hoạt động thi đấu thể thao. Kết quả có 05 giờ thao giảng toàn trường; thi đấu cầu lông đơn nữ đạt giải nhất: cô Mai Thị Kiều Hạnh; giải nhất đôi nữ:cô Nguyễn Thị Tươi, cô Nguyễn Thị Chín; giải nhất thi nhảy bao bố: cô Nguyễn Thị Định, cô Hoàng Thị Hằng.Thay mặt BCH CĐ CS cảm ơn toàn thể Quý Thầy Cô tham gia tích cực và nhiệt tình. Nhân dịp ngày 20/10 kính chúc Quý Cô luôn vui vẻ, hạnh phúc và thật nhiều tâm huyết với nghề!

Tin tức khác