Hưởng ứng các hoạt động chào mừng 8/3

17.09.2020 11:03806 đã xem
Thực hiện CV số 01/HD - CĐN Giáo dục Lâm Đồng về Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 12/02/2020. Ngày 05/3/2020 CĐCS trường THPT Đạ Huoai tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Hai giỏi” năm 2019;

Thực hiện CV số 01/HD - CĐN Giáo dục Lâm Đồng về Hướng dẫn Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ ngày 12/02/2020. Ngày 05/3/2020 CĐCS trường THPT Đạ Huoai tổ chức tổng kết phong trào thi đua “ Hai giỏi” năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và chỉ thị 03/CT-TLĐ. Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết về những kết quả đã đạt được trong những năm qua của nữ công đoàn viên trong nhà trường (có 02 chiến sỹ thi đua cấp Tỉnh; có 02 GV giỏi cấp Tỉnh; có 03GV đạt thành tích cao trong cuộc thi Giáo án tích hợp cấp Tỉnh; có 08 GV có HS đạt giải HSG cấp Tỉnh; 10 GV giỏi cấp trường; 09 GV đạt chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà); phương hướng, nhiệm vụ phấn đấu trong những năm tới. Hội nghị cũng khen thưởng những Công đoàn viên nữ đạt nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai giỏi”; trong thực hiện Nghị quyết 6b và Chỉ thị 03. 

 

Tin tức khác