Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

NỮ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ VỚI PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC”.

23.09.2020 19:001386 đã xem
Với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, Công đoàn Trường THPT Trần Phú đã tích cực triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

NỮ CÁN BỘ, NHÀ GIÁO TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ VỚI

PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO TRONG DẠY VÀ HỌC”.

Dòng đời khéo chọn nghiệp duyên

Đưa đò tri thức con thuyền nhân văn

Ươm cây từ đất khô cằn

Một đời lo nghĩ, khuyên răn "nết người"!

Tâm hồn chăm bón tốt tươi,

Tưới câu nhân nghĩa, bao người nên danh.

Với phương châm “Mỗi giờ lên lớp là một bước tiến trong giảng dạy, mỗi ngày đến trường có một đổi mới trong công việc”, Công đoàn Trường THPT Trần Phú đã tích cực triển khai phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nữ nhà giáo, cán bộ quản lý trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý; phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, trong học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học và các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

Đối với Trường THPT Trần Phú, để phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực, ngay từ đầu năm học, BCH Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với BGH nhà trường xây dựng kế hoạch nội dung chương trình và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của mỗi tổ chuyên môn. Việc đánh giá thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, khách quan, đúng quy trình. Công tác tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào đảm bảo tính kịp thời, thường xuyên, hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhà trường, khích lệ tinh thần thi đua, sáng tạo của mỗi cán bộ, giáo viên.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động, Công đoàn cũng luôn xác định vai trò đòn xeo thúc đẩy chuyên môn bằng các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, tạo không khí đồng thuận, phấn khởi trong tập thể. Từ đó nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn của phong trào, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn thể nữ cán bộ, giáo viên.

Nhìn chung, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở Trường THPT Trần Phú được triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng ở nhiều nội dung và hình thức thi đua. Trước hết, đó là phong trào cán bộ, giáo viên thi đua đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các bộ môn. Trọng tâm của nội dung này là đổi mới, sáng tạo trong soạn giáo án, trong giờ giảng trên lớp, dạy học theo chủ đề tích hợp, dạy học theo chương trình STEM; dạy học gắn liền giữa lý thuyết với hoạt động thực tiễn sản xuất- kinh doanh tại địa phương; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới soạn, giảng; thực hiện đánh giá theo định hướng phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo, theo năng lực của học sinh.

Trong những năm qua, trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, thầy và trò Trường THPT Trần Phú đã đạt đươc nhiều thành tích nổi bật, đó là: nhiều hoạt động chuyên môn được tổ chức một cách sôi nổi, nề nếp và chất lượng như: hội giảng, thao giảng; Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; Mỗi cá nhân và các tổ, nhóm nhà giáo tham gia đăng ký các đề tài, chủ đề “Đổi mới, sáng tạo” ngay từ đầu năm học…Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật hàng năm đều đạt giải cấp tỉnh trở lên; tham gia dự thi học sinh giỏi cấp Tỉnh các môn văn hóa hàng năm đều nâng cao về số lượng và chất lượng... Năm học 2018-2019 nhà trường vinh dự được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và rất tự hào khi Trường THPT Trần Phú thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT Quốc gia cao nhất toàn quốc.

Có thể khẳng định rằng, phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” ở Trường THPT Trần Phú đã có sức lan tỏa, khơi dậy ý thức trách nhiệm, lòng nhiệt tình, tinh thần lao động sáng tạo, hăng say của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, góp phần tích cực nâng cao chất lượng GD&ĐT của trường. Nhiều năm qua, chất lượng giáo dục toàn diện của trường luôn được giữ vững và tiến bộ vững chắc.

Từ những thành tích mà thầy và trò Trường THPT Trần Phú đã đạt được trong những năm học qua, để tiếp tục phát huy những kết quả của phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học"  trong cán bộ nhà giáo nói chung và trong nữ cán bộ nhà giáo nói riêng của Trường THPT Trần Phú, thời gian đến, BCH công đoàn sẽ lấy đó làm nền tảng để phong trào “Thi đua đổi mới, sáng tạo” có thêm sinh khí mới, động lực mới, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng của phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. BCH công đoàn tiếp tục cố gắng động viên, khuyến khích, luôn tạo ra khí thế mới để chị em tiếp tục khẳng định mình; gắn kết chặc chẽ phong trào với các cuộc vận động lớn trong ngành, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ nữ CB, GV, CNV góp phần tham gia có hiệu quả việc “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” theo tinh thần Nghị quyết 29 –NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH TW Đảng (khóa XI).

Một số hình ảnh minh họa

Học sinh với đề tài STEM “Tưới nước bằng máy cảm ứng độ ẩm”

Giao lưu, chia sẽ kinh nghiệm giữa Công đoàn các trường trên địa bàn Đà Lạt

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Sinh hoạt 20/10

Khen thưởng nữ cán bộ, nhà giáo trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo”

Tin tức khác