Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng tổ chức thành công lớp tập huấn cán công đoàn năm học 2019-2020

14.08.2019 21:37583 đã xem
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng khóa XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Kế hoạch công tác năm học 2019-2020; nhằm bồi dưỡng nâng cao nhận thức, năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới. Ngày 12/8/2019, Công đoàn Giáo dục tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ CĐCS.

Về dự Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch, đồng chí Trần Thị Kim Ngân - Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, các đồng chí là ủy viên BCH và với hơn 120 cán bộ CĐCS là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban TTND.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Văn Sơn đã khẳng định: Với phương châm tập trung hướng mạnh hoạt động về cơ sở mà đội ngũ cán bộ CĐCS là nòng cốt trong tổ chức thực hiện. Thời gian qua, hoạt động công đoàn đã có nhiều tiến bộ, ổn định, tuy nhiên hoạt động Ban TTND, công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính công đoàn, quản lý đoàn viên, triển khai phong trào thi đua, cuộc vận động và một số tác nghiệp trong hoạt động tại một số đơn vị, trường học còn hạn chế; vì thế đây là đợt tập huấn với nội dung thiết thực nhất, phù hợp nhất trong triển khai thực hiện tại cơ sở đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay.

Hội nghị đã được nghe báo cáo của các báo cáo viên đến từ Liên đoàn Lao động Tỉnh, các đồng chí trong BTV Công đoàn ngành. Tại Hội nghị, các Báo cáo viên và đại biểu dự tập huấn đã có những trao đổi, thảo luận về những khó khăn vướng mắc của CĐCS cũng như chia sẻ các kinh nghiệm trong hoạt động Công đoàn nhằm giúp cho hoạt động Công đoàn cơ sở ngày cáng tốt hơn.

Có thể khẳng định rằng, Hội nghị tập huấn cán bộ CĐCS trong ngành giáo dục Lâm Đồng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị vừa nâng cao năng lực công tác Công đoàn vừa giúp truyền lửa cho các cán bộ Công đoàn, với hi vọng năm học mới 2019-2020 Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng ngày càng khởi sắc từ nền tảng là sự hoạt động đều tay, ổn định của các CĐCS. 

Công đoàn ngành Giáo dục Lâm Đồng

Tin tức khác