Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

Tư vấn thúc đẩy hoạt động Công đoàn cơ sở qua công tác kiểm tra năm học 2019 - 2020

23.06.2020 00:00894 đã xem
Ngày 19 tháng 6 năm 2020, tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng huyện Lâm Hà, Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành Giáo dục do đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch CĐN Giáo dục tỉnh khóa XI làm trưởng đoàn đã tiến hành đợt kiểm tra thứ 6 V/v chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các CĐCS.

Qua 6 đợt kiểm tra (Theo Kế hoạch số 02/CĐN ngày 03 tháng 3 năm 2020 của CĐN), Đoàn  đã thực hiện kiểm tra đối với 63 đơn vị CĐCS trực thuộc (Đợt 1 kiểm tra 19 CĐCS trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương ngày 05/6/2020; Đợt 2 kiểm tra 08 CĐCS trên địa bàn 3 huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên ngày 10/6/2020; Đợt 3 kiểm tra 13 CĐCS trên địa bàn TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm ngày 11/6/2020; Đợt 4 kiểm tra 10 CĐCS trên địa bàn huyện Đức Trong và huyện Đơn Dương ngày 16/6/2020; Đợt 5 kiểm tra 5 CĐCS trên địa bàn huyện Di Linh ngày 17/6/2020 và Đợt 6 kiểm tra 8 CĐCS trên địa bàn Lâm Hà và huyện Đam Rông ngày 19/6/2020).

Với phương châm “Tập trung hướng về cơ sở, hỗ trợ, tư vấn, thúc đẩy các đơn vị phát triển”, Đoàn kiểm tra luôn quán triệt tinh thần “Nói thật, làm thật và báo cáo thật” đối với các đơn vị CĐCS xuyên suốt 6 đợt kiểm tra.

Tiếp tục phát huy việc ứng dụng CNTT trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong năm học 2019-2020, đoàn kiểm tra đã khá thuận lợi trong việc tiếp cận và nghiên cứu hồ sơ của các đơn vị trực thuộc để từ đó có những nhận xét, đánh giá và những đế xuất sát thực với đặc điểm, tình hình thực tiễn của các đơn vị.  

Qua mỗi đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra cũng đã lắng nghe ý kiến chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc, những ý kiến trao đổi, thảo luận và những kiến nghị đề xuất từ các CĐCS, đảm bảo chế độ thông tin hai chiều đầy đủ, kịp thời của CĐN và các CĐCS trực thuộc. Trên cơ sở đó Công đoàn giáo dục tỉnh kịp thời nắm bắt thông tin và có những định hướng, hỗ trợ kịp thời, giúp cho hoạt động của các CĐCS ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

 Nhìn chung, qua các đợt kiểm tra, hầu hết các CĐCS đều chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác tài chính công đoàn được thực hiện nghiêm túc. Việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 với các nội dung Công tác văn phòng, Công tác Tuyên truyền – Giáo dục; Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CBNGNLĐ; Tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định; Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác thi đua khen thưởng; Công tác xây dựng tổ chức công đoàn; Công tác nữ công và bình đẳng giới; việc triển khai thực hiện Dân chủ cơ sở và công tác Dân vận chính quyền cũng được các đơn vị triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một số hạn chế nhất định trong hoạt động công đoàn như hồ sơ chưa đầy đủ; việc lập các danh mục và lưu trữ và gửi hồ sơ qua Hộp thư điện tử của một số đơn vị chưa đảm bảo khoa học và chưa kịp thời ít nhiều làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận hồ sơ của đoàn kiểm tra. Hoạt động của một số CĐCS chưa phong phú, đa dạng và thiếu chiều sâu, chưa thu hút được CBNGNLĐ của đơn vị.

Hi vọng, sau đợt kiểm tra mỗi CĐCS sẽ khắc phục được những mặt còn hạn chế, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được để hoạt động công đoàn ngày càng thu hút được đông đảo đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TẠI  THCS-THPT NGUYỄN TÂY SƠN –ĐÀ LẠT

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TẠI  THCS-THPT GIA VIỄN – CÁT TIÊN

  HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TẠI  THPT  LÊ THỊ PHA –BẢO LỘC

  HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TẠI  THPT CHU VĂN AN – ĐỨC TRỌNG

HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN KIỂM TRA TẠI  THPT HUỲNH THÚC KHÁNG - LÂM HÀ

Tin tức khác