Đổi mới công tác kiểm tra nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

11.09.2020 09:43613 đã xem
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, Công đoàn ngành giáo dục Lâm Đồng thực hiện kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của 10 CĐCS trực thuộc trên địa bàn huyện Đức Trọng và Đơn Dương tại trường THPT Chu Văn An.

Đoàn kiểm tra của Công đoàn ngành gồm có 10 đồng chí, trưởng đoàn là đồng chí Ngô Văn Sơn - Chủ tịch công đoàn ngành. Buổi kiểm tra gồm các nội dung chính: Kiểm tra việc chấp hành  điều lệ Công đoàn, thực hiện nhiệm vụ năm học, tài chính Công đoàn và đánh giá công đoàn vững mạnh.

Qua kết quả kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cho thấy các đơn vị thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Công đoàn cấp trên; chủ động phối hợp với chính quyền tuyên truyền, phổ biến kịp thời giúp đoàn viên lao động nắm được các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; quan tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

         Về công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản Công đoàn: Các đơn vị thực hiện khá tốt các văn bản hướng dẫn của Công đoàn cấp trên; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và quyết định ban hành quy chế, việc thu kinh phí, đoàn phí công đoàn, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, tập trung kinh phí chi hoạt động phong trào, chi thăm hỏi; Hồ sơ sổ sách, biểu mẫu kế toán đảm bảo quy định; Lập chứng từ thu, chi , lập báo cáo quyết toán, dự toán thu, chi tài chính công đoàn đầy đủ, kịp thời.

 Đoàn kiểm tra thông báo kết luận việc chấp hành nội dung của Điều lệ Công đoàn và công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn, chú trọng hơn nữa các phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo trong dạy và học, đổi mới sáng tạo trong hoạt động tổ chức Công đoàn, công tác xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác nhận đỡ đầu gắn với một địa chỉ nhân đạo, tăng cường hơn nữa công tác truyền thông đồng thời kiến nghị giải pháp để các đơn vị sớm khắc phục hạn chế.

Công tác kiểm tra của Công đoàn ngành tại các CĐCS hàng năm giúp các CĐCS nhìn nhận tốt những điểm mạnh cần phát huy cũng như những hạn chế cần khắc phục, tạo sự thống nhất trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn cũng như việc quản lý, sử dụng tài chính Công đoàn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các CĐCS.

 

 

Tin tức khác