Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ LIÊN ĐOÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP  GIAI ĐOẠN  2023 – 2028

10.11.2023 07:14587 đã xem

     Ngày 09/11/2023 tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Di Linh đã diễn ra Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Công đoàn Giáo dục (CĐGD) tỉnh Lâm Đồng với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các huyện, thành phố giai đoạn 2023-2028.

     Hội nghị do CĐGD Lâm Đồng tổ chức với sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Hoàng Liên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐGD Tỉnh cùng đại diện lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố; Các ủy viên BTV, BCH CĐGD tỉnh.

 

Đ/c Ngô Văn Sơn – Chủ tịch CĐGD tỉnh phát biểu tại hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sơn đã khẳng định hiệu quả của Quy chế phối hợp giai đoạn 2018 – 2023. Tuy có nhiều khó khăn do bối cảnh của đại dịch covid- 19 nhưng việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với các LĐLĐ đã góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Giáo dục và tổ chức Công đoàn. Cụ thể:

     CĐGD luôn chủ động trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn: Công tác quy hoạch, rà soát và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý trong tổ chức CĐGD; Công tác tuyên truyền giáo dục; về thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động công đoàn của ngành Giáo dục; Văn bản liên quan chế độ chính sách, công tác giảng dạy, chuyên môn, quản lý và những chủ trương, đường lối đổi mới của ngành; Phong trào “Trường giúp trường”; Hướng dẫn thực hiện DCCS, hội nghị CBCCVCNLĐ và qui trình tổ chức đối thoại; Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục với CĐGD tỉnh… tạo thuận lợi để các đơn vị phối hợp triển khai thực, hiện thông qua nhiều hình thức: email, zalo, facebook, cổng thông tin điện tử của CĐGD…Đặc biệt, trong công tác chăm lo đời sống công đoàn viên giai đoạn 2018 – 2023, hàng năm, CĐGD đã quan tâm hỗ trợ nhiều CBNGNLĐ thuộc LĐLĐ huyện, thành phố tạo sức lan tỏa rộng rãi cho hoạt động của tổ chức công đoàn.

     Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Liên đánh giá cao vai trò chủ động tiên phong của CĐGD tỉnh đồng thời yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố luôn quan tâm phối hợp kịp thời với CĐGD tỉnh vì nhiệm vụ chung. 

Đ/c Hoàng Liên – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị   

     Hội nghị đã tiến hành đóng góp ý kiến, thảo luận Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2028 với phương châm “làm thật, việc thật”, ngắn gọn, rõ trách nhiệm của các bên trong quá trình phối hợp.

     Hội nghị đã thống nhất cao và tiến hành ký Quy chế phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028. Quy chế phối hợp được ký kết sẽ đảm bảo tạo điều kiện tốt nhất để Công đoàn trong các đơn vị trường học thực hiện tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo đặc trưng ngàng nghề góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trước yêu cầu đổi mới của đơn vị, địa phương, ngành./.

CĐGD tỉnh Lâm Đồng

Một số hình ảnh tại hội nghị:

Tin tức khác