Công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động, được thành lập trên cơ sở tự nguyện, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam; đại diện cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và những người lao động khác (sau đây gọi chung là người lao động), cùng với cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, tham gia thanh tra , kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn Ngành Giáo dục đáp ứng tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/06/2021

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM VỚI CÔNG TÁC CHĂM LO SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

27.11.2023 13:363724 đã xem

                        Nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho Cán bộ, giáo viên nhân viên trong nhà an tâm trong công tác. Được sự quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, ngày 24/11/2023, Công đoàn trường THPT nguyễn Bỉnh Khiêm đã phối hợp với Bệnh viện Y Dược thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám sàng lọc và tư vấn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.

                     Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm thể hiện sự quan tâm, chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích cho người lao động của Lãnh đạo và Công đoàn nhà trường, giúp phát hiện và chủ động phòng tránh, điều trị bệnh kịp thời, từ đó giúp cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

                 Một số hình ảnh của buổi khám bệnh

                                        C:\Users\Admin\Downloads\z4910499281356_4ccb715c48324e0bb4cab133f5108fa6.jpg

                                             C:\Users\Admin\Downloads\z4910499330267_8de8622131a5edddaedd34db268275f1.jpg

                                         C:\Users\Admin\Downloads\z4910499515505_ff9597be8c8c0b11104154fa87c58019.jpg

- CĐCS Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

Tin tức khác